Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dordrecht Dit zijn we Waar staan we voor

Waar staan we voor

Het Nederlandse Rode Kruis (en ook de halve maan) werkt vanuit 7 grondbeginselen. Deze zijn opgesteld in het verleden en spelen nog steeds de hoofdrol bij alle activiteiten. Ook wij als Rode Kruis Dordrecht houden ons in onze activiteiten aan deze 7 grondbeginselen.

De  7 grondbeginselen 

Menslievendheid
Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. Het streeft naar tolerantie, vriendschap en samenwerking en naar blijvende vrede tussen mensen.

Onpartijdigheid
Mensen in de grootste nood worden door het Rode Kruis het eerst geholpen. Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening spelen bij deze keuze géén enkele rol.

Neutraliteit
Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde ze ook behoren.

Onafhankelijkheid
Het Rode Kruis beslist onafhankelijk van de overheid, zodat het altijd volgens de grondbeginselen kan blijven werken.

Vrijwilligheid
Het Rode Kruis werkt met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.

Eenheid
In ieder land kan maar één Rode Kruis- of Halve Maanverenging zijn. Deze staat open voor iedereen en is werkzaam in het hele land.

Algemeenheid
Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.