Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dordrecht - IJsselmonde Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij rampen

Verwanteninformatie

 
Een ramp vindt plaats. Paniek breekt uit. Ongeruste familieleden willen weten waar hun dierbaren zijn: leven ze nog wel? Zijn ze veilig?

Om verwanten te informeren kunt u een beroep doen op de Dienst Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis. Die Dienst werkt met een telefoon- en een registratieteam in het geavanceerde, centrale registratiesysteem I-RIS. Inwoners van Nederland kunnen het telefoonteam bereiken door te bellen met een speciaal telefoonnummer dat dan wordt geopend.

Telefoonteam
Het telefoonteam van Verwanteninformatie van het Rode Nederlandse Kruis registreert gegevens van gezochte mensen die door de bellers worden doorgegeven. Vrijwilligers van het Rode Kruis registreren na de ramp ook de gegevens van de getroffenen met hun verblijfplaats.  Voor de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken.
  
Zoeken naar verwanten
De gegevens van geregistreerde mensen en de gegevens van de bellers worden gekoppeld. Zo kan het Rode Nederlandse Kruis vaak snel een antwoord geven op de vragen van familieleden. Het Rode Nederlandse Kruis werkt in deze gevallen altijd in opdracht van de lokale overheid of een van de ministeries.

Er werken vrijwilligers die opgeleid zijn voor deelname in het telefoonteam, voor registratie van getroffenen en in het gebruik van het I-RIS programma. De vrijwilligers krijgen een training voor het  team en de programma’s. Daarnaast wordt er voor de vrijwilligers een introductiebijeenkomst georganiseerd en krijgen de vrijwilligers een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Mw. Andrea Baert, tel.: 078-6155725 /  06-55740900 of e-mail