Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dordrecht - IJsselmonde Actueel Vacatures Vacature districtsbestuurslid Vrijwilligersmanagement en opleidingen
5 juli 2011 |

Vacature districtsbestuurslid Vrijwilligersmanagement en opleidingen

Informatie organisatie

Het Nederlandse Rode Kruis biedt onvoorwaardelijk hulp aan mensen in nood, wereldwijd en om de hoek. Mensen die slachtoffer zijn van oorlogen, conflicten of natuurrampen. Mensen die sociale hulp of verzorging nodig hebben. Het Rode Kruis is wereldwijd de grootste hulpverleningsorganisatie en staat in Nederland in de top 3 van fondswervende organisaties. Het Rode Kruis stimuleert partnerships met bedrijven, stichtingen en fondsen en particulieren om samen met hen de missie van het Rode Kruis te realiseren.
 
Het district Dordrecht-IJsselmonde omvat de afdelingen Dordrecht, Zwijndrechtsewaard, Ridderkerk en Barendrecht. Het districtsbestuur zorgt samen met de 4 afdelingsbesturen voor de aansturing van de circa 300 vrijwilligers.
 
Voor het district Dordrecht-IJsselmonde is een vacature voor een

DISTRICTSBESTUURSLID “VRIJWILLIGERSMANAGEMENT EN OPLEIDINGEN”

Functieomschrijving:

Als bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Opleidingen adviseert u het districtsbestuur over het aandachtsgebied. U geeft handen en voeten aan wervingscampagnes en het behoud van vrijwilligers. U heeft aandacht voor het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers. U zoekt en onderhoudt contact met de lokale afdelingen om gezamenlijk tot een goed vrijwilligersbeleid te komen. U bewaakt en controleert de voortgang van activiteiten en werkplannen en zorgt voor samenhang. U functioneert als aanspreekpunt voor het Regionaal Service Centrum of het Verenigingskantoor.
 

Wat bieden wij:

U gaat werken binnen een aantrekkelijke, uitdagende organisatie die zich wereldwijd inzet voor de meest kwetsbaren. Het Nederlandse Rode Kruis is momenteel volop in beweging en doet een appèl op uw persoonlijke vaardigheden en kennis. Op termijn zullen nieuwe activiteiten opgezet worden binnen het district Dordrecht-IJsselmonde. Als districtsbestuurslid kunt u hieraan een essentiële bijdrage leveren. U kunt gebruik maken van professionele ondersteuning. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en scholing, u bent verzekerd en de gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

Wat vragen wij:

Wij zoeken een slagvaardig en ondernemend iemand, die goed kan samenwerken en communiceren. Gezien de aard van de werkzaamheden zouden wij graag in contact komen met een kandidaat die eerder ervaring heeft opgedaan ten aanzien van werving en behoud van vrijwilligers. U heeft daarnaast kennis van beleidsontwikkeling.
Het districtsbestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar op het districtskantoor in Dordrecht. Verder werkt u veelal vanuit uw eigen huis. Belangrijk is dat u hiervoor gemiddeld 4 uur per week vrij kunt maken.
 

Voor meer informatie/bij belangstelling:

Voor telefonische informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Lianne Rommers via GSM 06 22 14 49 95 of mevrouw Rita Nieuwenhuizen via GSM 06 22 14 38 63.
Voor meer informatie over het Rode Kruis verwijzen wij u naar onze website: www.rodekruis.nl of www.rodekruis.nl/afdeling/dordrecht-ijsselmonde
Bij belangstelling: mail uw motivatiebrief en CV naar: secretaris.rodekruis@dordrechtijsselmonde.nl