Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dordrecht - IJsselmonde Actueel Vacatures Vacature districtsbestuurslid Fondsenwerving en Communicatie
5 juli 2011 |

Vacature districtsbestuurslid Fondsenwerving en Communicatie

Informatie organisatie:

Het Nederlandse Rode Kruis biedt onvoorwaardelijk hulp aan mensen in nood, wereldwijd en om de hoek. Mensen die slachtoffer zijn van oorlogen, conflicten of natuurrampen. Mensen die sociale hulp of verzorging nodig hebben. Het Rode Kruis is wereldwijd de grootste hulpverleningsorganisatie en staat in Nederland in de top 3 van fondswervende organisaties. Het Rode Kruis stimuleert partnerships met bedrijven, stichtingen en fondsen en particulieren om samen met hen de missie van het Rode Kruis te realiseren.
 
Het district Dordrecht-IJsselmonde omvat de afdelingen Dordrecht, Zwijndrechtsewaard, Ridderkerk en Barendrecht. Het districtsbestuur zorgt samen met de 4 afdelingsbesturen voor de aansturing van de circa 300 vrijwilligers.
 
Voor het district Dordrecht-IJsselmonde is een vacature voor een

DISTRICTSBESTUURSLID “FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE”

Functieomschrijving:

Als bestuurslid “Fondsenwerving en Communicatie” adviseert u het bestuur over het aandachtsgebied. U stimuleert initiatieven en activiteiten; denk hierbij aan promotie, voorlichting, fondsenwervende campagnes, in- en externe communicatie. U bewaakt de voortgang van de werkplannen en de samenhang. U onderhoudt goed en regelmatig contact met de bestuursleden/coördinatoren van de afdelingen binnen het district. U functioneert als aanspreekpunt voor het Regionaal Service Centrum of het Verenigingskantoor.
 

Wat bieden wij:

U gaat werken binnen een aantrekkelijke, uitdagende organisatie die zich wereldwijd inzet voor de meest kwetsbaren. Het Nederlandse Rode Kruis is momenteel volop in beweging en doet een appèl op uw persoonlijke vaardigheden en kennis. Op termijn zullen nieuwe activiteiten opgezet worden binnen het district Dordrecht-IJsselmonde. Als districtsbestuurslid kunt u hieraan een essentiële bijdrage leveren. U kunt gebruik maken van professionele ondersteuning. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en scholing, u bent verzekerd en de gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

Wat vragen wij:

Wij zoeken een slagvaardig en ondernemend iemand. Een kandidaat met creatieve ideeën en bij voorkeur met ervaring in fondsenwerving en/of communicatie. U bent in staat om veranderingen op gang te brengen. U kunt goed organiseren en ideeën en feiten helder presenteren.
U bent sterk in communicatie. Samen met de afdelingen bouwt u aan een goed imago van het district Dordrecht-IJsselmonde.
Het districtsbestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar op het districtskantoor in Dordrecht. Verder werkt u veelal vanuit uw eigen huis. Belangrijk is dat u hiervoor gemiddeld 4 uur per week vrij kunt maken.
 

Voor meer informatie/bij belangstelling:

Voor telefonische informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Lianne Rommers via GSM 06 22 14 49 95 of mevrouw Rita Nieuwenhuizen via GSM 06 22 14 38 63
Voor meer informatie over het Rode Kruis verwijzen wij u naar onze website: www.rodekruis.nl of www.rodekruis.nl/afdeling/dordrecht-ijsselmonde
Bij belangstelling: mail uw motivatiebrief en CV naar: secretaris.rodekruis@dordrechtijsselmonde.nl