Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dordrecht - IJsselmonde Actueel Nieuws Oefening opvang en verzorging en verwanteninformatie
19 maart 2011 |

Oefening opvang en verzorging en verwanteninformatie

Op zaterdagmorgen waren er vrijwilligers van de O&V  en VWI groep van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid  bijeen in het Rode Kruis gebouw in Dordrecht om de gang van zaken in een opvanglocatie te oefenen. Het werd zo realistisch mogelijk gemaakt door de medewerking van de Lotus groep uit Leerdam. De oefening had als thema “Omgaan met agressie”. We  werden in twee groepen gesplitst, één groep praktijk en één groep waarnemers. Na een half uur werden deze groepen gewisseld.

Hoofd O&V instrueerde dat er een brand was in een flatgebouw en dat alle bewoners werden geëvacueerd naar deze opvanglocatie.
 Er kwam dus een groep geëmotioneerde en gestreste evacués de opvanglocatie binnen en VWI had de eerste  taak om die te registeren.  Dit was geen gemakkelijke taak daar de hele groep tegelijk aankwam en de evacués behoorlijk overstuur waren. Al snel moest er besloten worden om de evacués zonder te registeren naar binnen te laten. Hier begon de intensieve taak van de O&V groep om deze mensen op te vangen en trachten om ze enigszins te kalmeren. De evacués waren voornamelijk op zoek naar hun huisdieren en sommigen wilden meteen terug naar hun flat om persoonlijk te gaan zoeken. Er was veel geduld en ook overredingskracht voor nodig om deze evacués binnen de opvanglocatie te houden en uiteindelijk te kunnen registeren. Ook bij het tweede deel van de oefening liepen de emoties soms hoog op en was er weer veel overredingskracht en geduld voor nodig om vooral een paar opstandige dames te kalmeren.
 
Bij de evaluatie kwam  naar voren dat registeren door VWI vooral moeilijk is wanneer er een groep evacués tegelijk binnenkomt. Advies is:  Als de locatie geschikt is om  een eerste opvang in te richten voor de registratie is dit beter en dan druppelsgewijs door te laten. Indien dit niet mogelijk is dan achteraf registeren. Bij de O&V groep kwam naar voren dat teveel hulpverleners de aandacht richtten op die evacués welke de meeste herrie schopten. Hier is het advies: Laat één hulpverlener zich consequent met  één herrieschopper bezig houden en trachten deze te kalmeren door te blijven aankijken en rustig op hem in te praten.
De andere O&V- ers houden wèl een oogje in het zeil maar kunnen zich ook met de andere evacués bemoeien.
 
Verder kwamen vragen naar voren zoals: "Hoe voorkomt men dat ongewenste personen zoals  oa journalisten en fotografen binnenkomen". Bij een “echte calamiteit” zal bij de ingang van een opvanglocatie wel beveiliging of politie  aanwezig zijn om dit te voorkomen.
 
Al met al was het een goede oefening waarbij de rol van de Lotus groep bijzonder nuttig was. Een oefening als deze samen met VWI en O&V zal jaarlijks moeten worden herhaald om zo toch adequaat  ingezet te kunnen worden bij een echte ramp.