Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Doetinchem Actueel Nieuws WelkomWinkel
8 oktober 2015 |

WelkomWinkel

​Het Rode Kruis Doetinchem werkt in de WelkomWinkel samen met het al bestaande en succesvolle initiatief van "Project Kruisberg" op de COA-locatie De Kruisberg (vml. gevangenis).

​Het Rode Kruis werkt in de WelkomWinkel samen met het al bestaande en succesvolle initiatief van "Project Kruisberg" op de bestaande COA-locatie De Kruisberg (vml. gevangenis), Hogeslag 8 te Doetinchem. Daar kan, links naast de receptie, kleding worden gedeponeerd (dat kan elke dag met voorkeur voor de vrijdag). Op www.hulpvoorvluchtelingen.nl wordt aangegeven waaraan op dat moment de meeste behoefte bestaat; doorgaans vooral mannenkleding.

Indien men zelf niet in de gelegenheid is om de kleding te brengen, kan men bellen met Hielke de Boer, 0314-333242 of het kan op woensdagochtend tussen 09.30 en 11.00 uur gebracht worden in het Rode Kruisgebouw, Bachlaan 7, Doetinchem. Op zaterdagochtend is ook mogelijk, maar dan alleen na telefonische afspraak met Dhr. de Boer.