​​​​Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn twee personen gehuldigd. Het gaat om
mw. Raben (20 jaar)
mw. Gerritsen (30 jaar)​

De derde jubilaris wil graag gehuldigd worden bij de groep Dichtershof​.
Op 21 februari wordt Mw. Van Gog bij de groep Dichtershof gehuldigd voor​  30 jaa​r lidmaatschap van het Rode Kruis. ​​