Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dinkelland-Oldenzaal Actueel Nieuws Huis aan huis collecte groot succes.
11 juli 2013 |

Huis aan huis collecte groot succes.

​​​​Nationale huis-aan-huis collecte Nederlandse Rode Kruis
wederom een groot succes voor de afdeling.

Van zondag 9 juni tot en met zaterdag 15 juni 2013 heeft het Rode Kruis afdeling Dinkelland-Oldenzaal haar jaarlijkse huis-aan-huis buscollecte gehouden in Denekamp, Ootmarsum, Tilligte, Lattrop, Rossum, Weerselo en in een gedeelte van Oldenzaal. De gevulde bussen zijn geteld en de opbrengst is het geweldige bedrag van € 10.700,-. 

Onderverdeeld naar plaats is de opbrengst als volg:
Denekamp                      €   3.185
Ootmarsum                    €   1.920
Tilligte                              €      405
Lattrop:                            €      330
Rossum                             €   1.165
Weerselo                          €      885
Oldenzaal (gedeelte)     €   2.810
Totaal                                € 10.700    

De huis-aan-huis collecte is voor onze afdeling één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Met dit bedrag is de afdeling in staat om ook komende jaar allerhande activiteiten te ontplooien. Hierbij moet gedacht worden aan:

• Sociale hulpverstrekking binnen de gemeente: Tafeltje dekje, Zwemproject, Ouderenmiddagen, Inloopmorgens, vervoer met onze PAM-bus, vakantieprojecten voor mensen met een lichamelijke handicap, uitstapjes met mensen met een verstandelijke handicap  en hulpverstrekking aan huis. Inmiddels allemaal niet meer weg te denken activiteiten, voor op zichzelf wonende ouderen in onze gemeenschap. Mensen die om uiteenlopende redenen anders in een sociaal isolement geraken en veelal mobiliteitsproblemen hebben. Het Rode Kruis onderkent deze groeiende problemen, gezien de toenemende vergrijzing.

• Noodhulp Nationaal binnen de gemeente: wist u dat indien er zich onverhoopt een ramp voltrekt binnen onze gemeenschap, of iedere andere gemeente in Nederland, dat er bij de gemeente een soort van rampenplan in werking wordt gezet, waarbij het Rode Kruis vele activiteiten in handen heeft. Te denken valt aan een volgsysteem wat tot doel heeft dat vermiste personen zo snel mogelijk in verbinding worden gesteld met familieleden, naast uiteraard eerste hulp verstrekking op medisch gebied. Daarnaast wordt in het kader van Noodhulp Nationaal  assistentie verleent bij grootschalige activiteiten binnen de gemeente. Zo worden er eerste hulp posten ingericht bij dorpsfeesten, kermissen, en andere grote activiteiten, niet georganiseerd vanuit de gemeente: Koninginnedag, FancyFairs, etc.

• Het verzorgen van opleidingen EHBO incl. AED

• Lezingen verstrekken op school over bijvoorbeeld Humanitair OorlogsRecht, kindsoldaten en de problemen met landmijnen in oud oorlogsgebieden.

• Internationaal: aandacht vragen voor internationale problemen en rampen, en daar waar nodig (financiële) ondersteuning verlenen.

Dit is nog maar een greep uit alle activiteiten die de afdeling ontplooit, en mede dank zij uw opbrengst wordt onze afdeling ook komend jaar weer in staat gesteld deze activiteiten op een adequate manier uit te voeren. Want het Rode Kruis helpt, onvoorwaardelijk! Nogmaals hartelijk dank voor uw steun!

Dagelijks bestuur
afdeling Rode Kruis Dinkelland Oldenzaal