Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Dinkelland-Oldenzaal Actueel Nieuws Afdelingsraad vergadering op maandag 22 april 2013
18 april 2013 |

Afdelingsraad vergadering op maandag 22 april 2013

                              Het Nederlandse + Rode Kruis
                              Afdeling Dinkelland-Oldenzaal
 
                                      O P R O E P I N G
 

Voor  de Afdelingsraad vergadering  van Afdeling Dinkelland-Oldenzaal van het Nederlandse Rode Kruis

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de afdelingsraad vergadering van de vereniging Afdeling Dinkelland-Oldenzaal van het Nederlandse Rode Kruis, die zal worden gehouden op maandag 22 april 2013 om 19:30 uur aan de Nordhornsestraat 64 te Denekamp.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17-09-2012
3. Bespreking van het Jaarverslag 2012, alsmede goedkeuring van de jaarstukken 2012:
a.  toelichting Jaarverslag 2012 door de secretaris
b.  toelichting Financieel Jaarverslag 2012 door de penningmeester
c.  verslag van de kascontrole commissie 2011 (H. Ankone en H. Mensink)
4.  Decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid
5. Bestuursmutaties
6.  Benoeming commissie kascontrole 2013
7. Brainstorm sessie toekomst afdeling
8. Rondvraag en sluiting

De op de vergadering betrekking hebbende stukken liggen kunnen per mail worden aangevraagd  op mailadres stefvo.redcross.nl@gmail.com. Tevens liggen enkele exemplaren beschikbaar ter inzage voor aanvang van het overleg.
 
Het bestuur,
J. Mistrate Haarhuis (Voorzitter)
S. van Ommen (Secretaris)