Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Wolden Dit zijn we De 7 grondbeginselen

De 7 grondbeginselen

‚Äč

De zeven Grondbeginselen.

Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens de zelfde zeven grondbeginselen.

* Menslievendheid: Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. Het streeft naar tolerantie, vriendschap, samenwerking en naar blijvende vrede tussen mensen.


* Onpartijdigheid: Mensen in de grootste nood worden door het Rode Kruis het eerst geholpen. Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening spelen bij deze keuze geen enkele rol.


* Neutraliteit: Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij, het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.


* Onafhankelijkheid: Het Rode Kruis beslist onafhankelijkheid van de overheid, zodat het altijd volgens de Rode Kruis grondbeginselen kan blijven werken.


* Vrijwilligheid: Het Rode Kruis werkt met mensen die zich vrijwillig inzetten, en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.


* Eenheid: In ieder land kan er maar een Rode Kruis of Rode Halve Maan vereniging zijn. Deze staat open voor iedereen en is werkzaam in het hele land.


* Algemeenheid: Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.