Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Deventer Dit doen we

Dit doen we

​​​Afdelingsblad​


 
Het afdelingsblad is bestemd voor vrijwilligers van de afdeling Deventer en voor iedereen die in ons werk geïnteresseerd is. Het blad bevat verslagen van activiteiten, nieuwtjes en andere wetenswaardigheden.

Tot voor kort verscheen het afdelingsblad vijfmaal per jaar, uitsluitend als papieren versie. Dit is nu sterk teruggebracht vanwege het toenemend e-mail-verkeer en internetgebruik. 

Het meest recente afdelingsblad (van december 2016) kunt u hier digitaal​ inzien:​​
​​
Het eerstvolgende afdelingsblad verschijnt in december 2017. De inzending sluit​ op 12 november 2017.​
 
Kopij s.v.p. tijdig inzenden, bij voorkeur digitaal naar redactie@rodekruis-deventer.nl, of per post naar:
Het Nederlandse Rode Kruis, Redactie Afdelingsblad Deventer, H.G. Gooszenstraat 10, 7415 CL Deventer.

 

 ​