Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Actueel Nieuws Leerlingen Wellant College collecteren ook dit jaar voor het Haagse Rode Kruis
3 februari 2014 |

Leerlingen Wellant College collecteren ook dit jaar voor het Haagse Rode Kruis

​​​​​​​​​​​

Robin van der Heiden, docent aan het Wellant College VMBO in Den Haag: 

​“In 2012 en 2013 hebben we tot ieders tevredenheid met ca. 45 leerlingen gecollecteerd voor het Haagse Rode Kruis. Onder de vlag van "Maatschappijleer en CKV" dragen leerlingen met hun collecte niet alleen bij aan het goede doel, maar zijn na afloop een bijzondere ervaring rijker! 

Wij combineerden dit "uitje" met een ochtend vullend programma in het Humanity House. In de 2 uur dat ze op straat onbekende mensen aanspreken en informatie geven over waar ze geld voor ophalen, leren ze ook wat collecteren in sociaal opzicht met zich mee brengt: het aanspreken van mensen, informeren, overtuigen maar ook het leren omgaan met afwijzing of mensen die de collectant gewoon negeren. Het verandert hun toekomstige houding wezenlijk ten aanzien van collectanten, straatkantverkopers of andere mensen die de burger op straat aanspreken. Natuurlijk is het wel belangrijk om iedereen er op te wijzen dat veiligheid voor alles gaat. Ook moet er toestemming zijn vanuit de ouders. Leerlingen krijgen een gesealde bus en een officiële collectantenkaart. Ook is er een noodnummer en hebben we op 20 leerlingen 4 collega’s die de (vaste) posten in het centrum checken. Na afloop is het spannende moment … Samen het geld te tellen! Het duo dat het meeste geld heeft opgehaald wint een klein presentje. Al met al een leerzame activiteit die ik andere scholen ook kan aanbevelen”.

​Haagse Rode Kruis

Bijna iedereen kent het Rode Kruis. Een hulporganisatie die al meer dan 150 jaar bestaat en die meestal zichtbaar is als ergens op de wereld de nood aan de man is. Bij natuurrampen, oorlogen en crisissituaties. Ook in Nederland vervult het Rode Kruis een belangrijke rol. In wijken en buurten in grote steden ontbreekt het vaak aan sociale samenhang. Veel leed speelt zich af achter de voordeur en die blijft dan vaak gesloten voor anderen. In die wijken is bovendien meestal sprake van een combinatie van complexe problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en werkgelegenheid.  De bewoners van die buurten scoren laag op de sociaal economische ladder, er zijn beperkte ontplooiingsmogelijkheden en de sociale en economische investeringen blijven achter.

Het Rode Kruis Den Haag zet zich juist in voor die mensen die kwetsbaar zijn en zorgt voor laagdrempelige hulp dichtbij huis. Zoals met de wijkwinkel in Den Haag Zuid West. Daar geven ze voorlichting over gezondheid en veiligheid in en om het huis en bieden ze hulp bij het op orde brengen en houden van administratie. Maar ook helpen ze mensen contact maken met anderen, zodat zij niet vereenzamen.

Nationale Collecteweek 15 - 21 juni  2014​

Het Haagse Rode Kruis kan de inzet van scholieren en studenten goed gebruiken. Met twee uurtjes collecteren bijvoorbeeld in het centrum van de stad of bij winkelcentra.

Indien er gecollecteerd wordt in het centrum van de stad kan er verzameld worden bij het Humanity House​. Met het opgehaalde geld kan het Haagse Rode Kruis sociale - en noodhulp realiseren voor kwetsbare Hagenaars. 

Bent u als school geïnteresseerd om uw leerlingen hiervoor te enthousiasmeren? Neem dan nu contact met ons op.

Aanmeldingen via Marjolijn Gischler mgischler@redcross.nl of voor algemene vragen  infodenhaag@redcross.nl.

Je kunt met je klas het collecteren goed combineren met een bezoek aan het Humanity House. Op http://humanityhouse.org/educatie/schoolbezoek/ lees je meer over de mogelijkheden.​ Voor vragen over het Humanity House, boekingen of specifieke wensen kun je rechtstreeks contact opnemen met Delila via educatie@humanityhouse.org

 ​Het Haagse Rode Kruis en Humanity House hopen, met de inzet van scholieren en studenten op een groot succes!