Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Actueel Nieuws Terugblik HOR voorlichtingsavond
18 december 2013 |

Terugblik HOR voorlichtingsavond

​​​

​Het vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogsrecht (HOR-netwerk) helpt mee aan verspreiding van kennis over het oorlogsrecht. Meer dan 100 voorlichters geven presentaties op scholen, bij lokale verenigingen van het Rode Kruis en op andere plaatsen. Hierbij staat het oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis in conflictsituaties centraal. Vrijwilligers organiseren ook debatavonden, filmvertoningen, tentoonstellingen en acties tijdens evenementen. Daarnaast doen ze mee aan bijvoorbeeld rollenspellen bij trainingen voor NAVO militairen.

Vrijwilligerster Manon Lips vertelt: Het is een regenachtige woensdagavond en ik bezoek een voorlichtingbijeenkomst bij het Rode Kruis Den Haag, met als onderwerp Humanitair Oorlogsrecht. Er zijn zo'n 15 geïnteresseerden bij elkaar gekomen om zich meer te verdiepen in HOR. De avond wordt geleid door Quin Genee (26) en Rosalien Stroot (29), twee medewerksters van het vrijwilligersnetwerk Humanitair Oorlogsrecht. Bij de voorstelronde blijkt dat er een uiteenlopend gezelschap bij elkaar is gekomen, voornamelijk vrijwilligers van het Rode Kruis (EHBO, EHBA, Tracing, etc) maar ook van daarbuiten. De koffie en het gebak staan klaar. Quin en Rosalien vertellen eerst over de ontstaansgeschiedenis van het Humanitair Oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierin.

Ontstaansgeschiedenis

Regels over oorlogsvoering zijn er altijd al geweest, eerst als ongeschreven gewoonterecht, later stelden landen onderlinge verdragen op. Het oorlogsrecht gold toen alleen voor een bepaalde veldslag of periode. In 1864 werden de regels voor het eerst wereldwijd vastgesteld in het Eerste Verdrag van Genève. 

Het Rode Kruis en oorlogsrecht

Het Rode Kruis speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Humanitair oorlogsrecht. Veel taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Het Internationale Rode Kruis (ICRC) speelt hedendaags een belangrijke rol in conflictgebieden. In Nederland geeft het Nederlandse Rode Kruis voorlichting en advies over het oorlogsrecht. Quin en Rosalien stellen tussendoor quizvragen. Dit houdt de presentatie luchtig en interactief. Er wordt nog meer uitgediept wat het Humanitair oorlogsrecht precies inhoudt.

Doelstellingen van Humanitair oorlogsrecht

Humanitair oorlogsrecht is dus het internationaal recht dat gaat over oorlogsvoering. Het is het geheel van regels dat de humanitaire gevolgen van gewapende conflicten probeert te beperken. De doelstellingen van oorlogsrecht zijn: het beschermen van personen die (niet Ianger) aan de strijd deelnemen, en het beperken van wapengebruik en methoden van oorlogvoering. De kern van Humanitair oorlogsrecht is kortgezegd: respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden.

Het belang van Humanitair oorlogsrecht

De manier van oorlogvoering is door de jaren heen erg veranderd. Het aantal burgerslachtoffers is schrikbarend gestegen. Er worden andere tactieken gebruikt dan vroeger. Het oorlogsveld is tegenwoordig veel breder en het onderscheid tussen burgers en strijders is vaak niet duidelijk. Alleen al hierom is het zeer belangrijk dat er regels zijn in de strijd. De regels worden nog steeds aangepast en uitgebreid. Zo zijn er bijvoorbeeld later regels toegevoegd die van toepassing zijn op een conflict binnen één land. Er worden tijdens de avond ook actuele onderwerpen met betrekking tot oorlogsrecht besproken, zoals het inzetten van drones. De bezoekers van de bijeenkomst doen enthousiast mee en soms worden er pittige vragen gesteld aan Rosalien en Quin. Zo wordt gevraagd: "Maar in een oorlogssituatie houden sommige groeperingen zich toch helemaal niet aan de regels?"Hierop wordt duidelijk antwoord gegeven: "Ook de naleving van de regels is heel belangrijk. Zo worden regelmatig mensen voor hun oorlogsmisdaden vervolgd bij tribunalen. Juist door de vastgelegde internationale regels kunnen zij vervolgd worden. Ook worden militairen vooraf getraind om met situaties om te kunnen gaan en hierin de juiste keuzes te maken. Voorlichting is heel belangrijk."

Vrijwilligster Manon Lips: “Aan het einde van de avond ben ik een stuk wijzer geworden, en de andere deelnemers met mij. Leuk om op een ontspannen manier meer te leren en te begrijpen van een toch heftig en serieus onderwerp als oorlogsrecht.”

Op de website van het Rode Kruis is meer informatie (en een korte film) te vinden over dit onderwerp. U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief Humanitair Oorlogsrecht. Deze komt ongeveer zes keer per jaar uit, afhankelijk van de actualiteiten, en biedt informatie over het HOR en de activiteiten van het Rode Kruis.

Neem voor meer informatie contact op via hor@redcross.nl of 070 - 44 55 763.​​