Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Actueel Nieuws Bezoek van het Arubaanse Rode Kruis
15 oktober 2012 |

Bezoek van het Arubaanse Rode Kruis

Dinsdag 25 september kreeg de Haagse wijkwinkel aan de Steenwijklaan de delegatie van het Rode Kruis Aruba over de vloer. Het bezoek stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring. Hierbij werd snel duidelijk dat de activiteiten van het Arubaanse Rode Kruis enigszins verschillen met die van het Haagse Rode Kruis. Maar beide partijen waren het eens dat zij met dezelfde passie werken aan het verhelpen van menselijk leed.In tegenstelling tot Nederland is het risico van ingrijpende (natuur)rampen in Aruba groter. Zo heeft Aruba bijvoorbeeld last van orkanen. Maar de kans hierop is kleiner dan op de andere Caribische eilanden. De orkanen trekken meestal ten noorden van Aruba door het gebied . Wel heeft Aruba tijdens orkaanseizoenen last van hevige regenval en wind. “Bij een ramp is een gecoördineerde inzet noodzakelijk. Onze vrijwilligers staan dan klaar om de bevolking te evacueren en tijdelijk onderdak te bieden. Maar het traject daarna is ook erg belangrijk. Onze vrijwilligers zijn veelzijdig inzetbaar. Ze bieden zowel noodhulp als sociale hulp”, aldus Marieta Wanapa-Luydens, hoofdcoördinator Rode Kruis Aruba.Draaiboeken

Christie Blijden, directeur Nederlandse Rode Kruis, District Den Haag: “Gezien de minimale kans op ingrijpende natuurrampen in Nederland is het Haagse Rode Kruis meer gericht op de sociale hulp dan noodhulp.” Wel liggen er vele draaiboeken klaar voor verschillende calamiteiten. Afhankelijk van de situatie wordt er een crisisteam samengesteld.

Sociale hulp
De sociale hulp die het Haagse Rode Kruis biedt, is onder meer gericht op het versterken van zelfredzaamheid. Mensen die in een isolement zitten of daar in dreigen te komen, kunnen via het Haagse Rode Kruis deelnemen aan projecten. Bijvoorbeeld de Nederlandse taal leren via de ‘Taalcoach’ of een ‘Cursus vrienden maken kun je leren’ en ‘Jong ontmoet oud’.

Voorzieningenaanbod
Het voorzieningenaanbod van Aruba is anders dan in Nederland. Op Aruba is er meer behoefte aan concrete hulp, zoals kleding en eten. Door de verslechterde economie en toenemende criminaliteit wordt steeds meer een beroep gedaan op de vrijwilligers van het Arubaanse Rode Kruis. Aruba heeft, net als de Haagse Rode Kruis wijkwinkel, een centraal hulpverleningspunt. Deze noodwoning wordt gebruikt als verblijfruimte, lesruimte, opslagruimte en kantoor. Gedupeerde mensen zonder verblijf, kunnen daar 72 uur onderdak krijgen tot een andere oplossing is gevonden. “De waardering voor onze organisatie is ook groot in de gemeenschap. En onze vrijwilligers zijn trots om daar deel van uit te maken”, zegt de Arubaanse collega.

Vrijwilligers

Een ander opvallend verschil is het aantal jongeren dat als vrijwilliger bij het Rode Kruis werkt. Dit is in Nederland overduidelijk lager. Eén op de drie vrijwilligers bij het Arubaanse Rode kruis is zelfs onder de dertig jaar. Maar volgens onze Arubaanse collega zou dit anders moeten. “De jongeren zijn erg betrokken bij de activiteiten van de organisatie, voornamelijk tijdens de vakantieperiode. Maar ze zijn hierna weer gedwongen om zich op hun studie te richten. Ook gaan velen naar het buitenland, zoals naar Europa of de Verenigde Staten. Wij zijn juist opzoek naar meer oudere vrijwilligers vanwege hun kennis, levenservaring en belangrijker nog hun vastigheid. Als het kon, zouden wij het aantal jongeren met het aantal oudere vrijwilligers van Nederland willen uitwisselen. Maar helaas is dit onder andere vanwege de taalbarrière niet praktisch.”

Fondsenwerving
De Arubaanse delegatie was ook erg benieuwd naar onze aanpak van fondsenwerving. Het Haagse Rode Kruis heeft drie manieren waarop geld wordt ingezameld:
1. collecteren
2. sponsor/donatie door bedrijven, gemeente en vermogensfondsen
3. jaarlijks Haags Rode Kruis Gala
Anneke Geusgens, medewerker fondsenwerving en communicatie legt uit: “Iedere organisatie in Nederland die wil collecteren, krijgt jaarlijks één week toegewezen. Collecteren is de meest persoonlijke en directe manier voor goede doelen om geld te vragen. Voornamelijk wordt er op straat, in een winkelcentrum of tijdens een evenement gecollecteerd. Ook wordt een beroep gedaan op de betrokkenheid van de bedrijven in de stad. De ondersteuning bestaat soms uit financiële middelen, maar vaak ook uit aanbod van expertise van medewerkers. Daarnaast is er ook jaarlijks in november een gala met (grote) bedrijven in de Haagse regio als gast.

Uit onderzoek blijkt dat Nederland een bijzonder vrijgevig land is.

Arubaanse cultuur
Volgens onze Arubaanse collega is de fondsenwerving op Aruba op dezelfde manier, met uitzondering van het collecteren. “Collecteren past absoluut niet binnen de Arubaanse cultuur. Mensen vinden het niet acceptabel dat zij op straat worden aangesproken om geld te geven. Erg jammer, want dit is toch een efficiënte manier van geld inzamelen, om goed werk te kunnen leveren voor de samenleving”, aldus onze Arubaanse collega. Na deze uitwisseling van kennis en ervaring gingen beide partijen vol inspiratie huiswaarts.