Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Actueel Nieuws Bestuursvoorzitter Harry van der Meijden neemt afscheid
31 mei 2012 |

Bestuursvoorzitter Harry van der Meijden neemt afscheid

Na 10 jaar vertrekt in mei 2012 bestuursvoorzitter Harry van der Meijden bij het Nederlandse Rode Kruis, District Den Haag. “10 jaar is een mooie tijd. En nu de organisatie een nieuwe weg is ingeslagen – dichter bij haar doelgroep staat – kan ik het werk met vol vertrouwen overdragen aan mijn opvolger”, aldus Van der Meijden.

Hij vond het Nederlandse Rode Kruis altijd al een nobele organisatie en een solide merk. En als directeur bij Shell, zo’n 10 jaar geleden, vond hij dat het internationale concern ook z’n verantwoordelijkheid moest nemen in de Haagse samenleving. Volmondig zei hij dan ook ‘ja’, toen het Nederlandse Rode Kruis hem vroeg als vrijwilliger in een bestuursfunctie bij het District Den Haag.

Even wennen
Van der Meijden: “Het was wel even wennen als Shellman uit de zakenwereld in zo’n heel andere cultuur van een hulpverleningsorganisatie. Ook was ik niet gewend te werken in een organisatie met maar liefst 250 vrijwilligers. De aansturing vergt een andere werkwijze dan wanneer je alleen met beroepskrachten te maken hebt.”


Sociale hulp aanpassen
Een groot project dat draaide toen Van der Meijden als bestuursvoorzitter aantrad in 2002 was Mappa Mondo Haaglanden, een tehuis voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Voor dit project is in opeenvolgende Haagse Rode Kruis Gala’s veel geld opgehaald. Andere lokale activiteiten destijds waren naast noodhulp onder andere de telefooncirkel, een piratendag voor gehandicapte kinderen, een ouderensoos en vakanties en dagtochten voor speciale doelgroepen. “Allemaal activiteiten waar veel vrijwilligers zich voor inzetten. Erg waardevol, maar wat versnipperd en relatief kleinschalig. De grote stedenproblematiek, zoals in het Haagse is complex. En de samenleving verandert. Je moet je noodhulp en sociale hulp daar op aanpassen”, aldus Van der Meijden. Hij vond hierin steun bij de andere bestuursleden en de directie, maar het realiseren van deze missie bleek in de praktijk wat lastig.
Een opvangproject voor zwerfjongeren in 2005 - 2006 mislukte. Van der Meijden: “Jongeren genoeg die onze opvanghulp konden gebruiken, maar helaas kon het project niet worden uitgevoerd vanwege gebrek aan steun van partijen buiten het Nederlandse Rode Kruis.”
 
Reorganisatie
De reorganisatie bij het Nederlandse Rode Kruis in 2010 - onder de noemer ‘Samen 1’ - bracht volgens hem een goede ontwikkeling teweeg; de uitvoering vergt nog wel veel aandacht. Het zal hier en daar wat pijn doen, maar samenwerking leidt tot meer efficiency, waar uit eindelijk alle partijen baat bij hebben. Van der Meijden hoopt dat het lukt om in 2013 het District Den Haag samen met de omringende districten tot één regio Haaglanden te vormen conform de bestaande ‘Veiligheidsregio’.
Jammer vond hij het dat vorig jaar moest worden gesneden in capaciteit en activiteiten bij het District Den Haag. “Ik bewonder het doorzettingsvermogen, het begrip en de toewijding van het personeel en alle vrijwilligers, ook in die moeilijke tijd”, aldus Van der Meijden.
 
De wijk in
“Mijn vraag als bestuursvoorzitter was altijd: wat is de relevantie van onze organisatie in een grote stedelijke omgeving? Weten we waar de echte problematiek zit? Dan concludeer je dat je in een pand in de Archipelbuurt ver weg zit van de hulpvraag. Om je doelgroep te bereiken, moet je de wijk in”, aldus Van der Meijden. Dat gebeurt nu met de hulpverlening vanuit de Rode Kruis wijkwinkel aan de Steenwijklaan in Escamp. Een geslaagd initiatief van het District Den Haag dat zelfs een landelijke prijs won. Van der Meijden hoopt op meer van deze wijkwinkels.
 
Meerwaarde
De meerwaarde van het Nederlandse Rode Kruis in de Haagse samenleving is mede de laagdrempeligheid van de organisatie. Iedereen kan er terecht ongeacht afkomst, geloof of politieke voorkeur. “Als je in nood bent, ben je blij dat iemand van het Nederlandse Rode Kruis je helpt. Verder is het mooi dat we door onze cursus Eerste Hulp bij Administratie (EHBA) ook achter gesloten voordeuren kunnen komen van geïsoleerde mensen. Zo ontstaat een beter beeld van de hulpvraag en kunnen we gerichter bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen”, aldus Van der Meijden.
Als voormalig Shellman vindt hij het ook belangrijk dat het bedrijfsleven het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt in het realiseren van haar doelstellingen door te faciliteren met vrijwilligers, maar ook door sponsoring. Van der Meijden: “Fantastisch vond ik het toen mijn Shellcollega’s zich als vrijwilliger inzetten voor het project ‘Share Cares’ dat in huiswerkbegeleiding voorzag aan speciale doelgroepen. Nu helpen medewerkers van Aegon met hun specifieke expertise bijvoorbeeld bij de EHBA-cursussen van de Rode Kruis wijkwinkel.”
 
Opvolger
Vol vertrouwen in de toekomst en met een klein beetje weemoed neemt Van der Meijden na 10 jaar voorzitterschap afscheid. Hij dankt directie, medewerkers en alle vrijwilligers voor hun werk, toewijding en steun. Het Nederlandse Rode Kruis, District Den Haag dankt Van der Meijden voor zijn inzet de afgelopen jaren en verwelkomt Jules Croonen als nieuwe bestuursvoorzitter.
 
Aanmelden als vrijwilliger
Bent u zelf geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij het Nederlandse Rode Kruis, als privé persoon of vanuit uw bedrijf? Voor meer informatie kunt u terecht bij Anneke Geusgens, medewerker fondsenwerving en communicatie van het Nederlandse Rode Kruis, District Den Haag: tel. 070 3505333, e-mail ageusgens@redcross.nl .