Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling 's-Hertogenbosch Dit doen we Op zoek naar familie Tracing iets voor jou?

Tracing iets voor jou?

​Door: Anka Offeringa, medewerker Tracing. Geschreven vanuit haar eigen jarenlange ervaring in de regio Den Bosch.

OPSPORING VAN FAMILIE DOOR HET RODE KRUIS:  DE MISSING LINK

In de regio Den Bosch is momenteel een vacature voor een tracing vrijwilliger.
Is er nieuws over oorlogen of rampen? Op de TV zijn dan altijd wel beelden van het Rode Kruis te zien. Bekend is dat deze organisatie over de hele wereld noodhulp biedt. Minder bekend is dat het Rode Kruis ook daarna een belangrijke rol speelt. In veel landen zijn er speciale teams om familieleden die elkaar kwijt zijn weer bij elkaar te brengen. In Nederland zijn er in alle provincies afdelingen waar een Tracing-team actief is. Deze afdelingen behandelen ook verzoeken van personen die familie kwijt zijn geraakt door àndere omstandigheden dan een recente oorlog. Dit type verzoeken komt minder vaak voor en wordt als laatste hieronder besproken.
 
Tracing en RCM
Het opsporen van vermisten door een (natuur)ramp, oorlog of gewapend politiek conflict, wordt Tracing genoemd. Een opsporing in een conflictgebied wordt zo vertrouwelijk mogelijk behandeld door medewerkers van het Internationale Rode Kruis (ICRC) waarvan de hoofdvestiging in Genève gevestigd is. 
 
Wanneer de situatie in een land niet of niet meer gevaarlijk is, maar postverkeer niet hersteld is, dan kan een Rode Kruisbericht (Red Cross Message) gestuurd worden naar familieleden. Voorwaarde is dat een adres of adresaanduiding voldoende duidelijk is voor de medewerkers van het nationale Rode Kruis in dat land, denk aan Rode Kruis-posten die wereldwijd aanwezig zijn in m.n. (ex-)conflictgebieden. Eventueel kan een RCM ook gericht worden aan familie 'per adres' van een ander, bv. via het hoofd van een kerk of moskee. Het opsporen van personen kan veel tijd in beslag nemen, soms zijn mensen van de ene naar de andere plaats gevlucht of verdreven, ook over verschillende landen verspreid geraakt.
 
Detentieverklaring en Health & Welfare-report
Waar nodig -en mogelijk- zoekt het Rode Kruis in gevangenissen. Op speciaal verzoek kan hiervoor een detentieverklaring afgegeven worden.
 
Ook bestaat de mogelijkheid vanuit Nederland een aanvraag te doen bij het Rode Kruis voor een 'Health & Welfare-report van familieleden in een kwetsbare situatie. Dit kan opgaan voor gedetineerden, maar ook voor minderjarige familieleden die bv. door een buurvrouw meegenomen zijn of in een tehuis terecht zijn gekomen.
Zoekgegevens
 
Tijdens het intakegesprek wordt eerst nagegaan om welke hulpvraag het gaat en of het Rode Kruis daarvoor de juiste instantie is. Daarna moet uitgezocht worden welke procedure gevolgd wordt, een opsporing (Tracing) of een Rode Kruis-bericht (Red Cross Message).
 
Wil een Tracing of RCM-bestelling kans van slagen hebben, dan is het belangrijk zo veel mogelijk gegevens te noteren op het betreffende formulier. Dat is bijna nooit een eenvoudige zaak. De personen die zich hiervoor tot het Rode Kruis wenden zoeken veelal in gebieden waar geen duidelijke adressen bestaan. Zonder straatnamen en nog vaker zonder huisnummers moet dan de plaats van een huis of hut beschreven worden aan de hand van details van die omgeving. Het toevoegen van een schets van een plattegrond kan ook helpen. Daarvoor zijn vragen nodig als: is er een rivier in de buurt of grote boom, een weg en waarheen leidt die? Wanneer een grotere plaats in de buurt gemeld moet worden is het handig te vragen naar de afstand die bv. in uren gelopen moet worden. Volgde een gezochte persoon regelmatig kerk- of moskeediensten, dan worden kenmerken en plaats van dat gebouw genoteerd.
 
Hetzelfde kan opgaan voor volgen van scholen, bezoeken of verkopen op markten, maar eveneens voor hobby's, gewoonten (bv. zwemmen in de rivier, kippen houden) en persoonskenmerken (een bijnaam, litteken, handicap).
Kortom, als Tracing medewerker stel je de 'gekste' vragen!
 
Persoonsgegevens
Het noteren van persoonsgegevens gaat ook zelden van een leien dakje. In veel landen geven familieleden de kinderen diverse namen die in verschillende volgorde gebezigd worden en is een geboortedatum, soms ook geboorteplaats, onbekend. Na wat gepuzzel met de namen wordt het geboortejaar en waar nodig ook het gebied van herkomst dan geschat en aldus vermeld.
 
Medegezochten en eventuele contactpersonen
Bij het invullen van een TRACING-formulier wordt ook aandacht besteed aan de namen en leeftijden van eventuele medegezochten. Dit kunnen bv. familieleden zijn, vaak kinderen, waarvan vermoed wordt dat ze in gezelschap waren van de gezochte persoon op het moment van contactverlies.
 
Gegevens van buitenstaanders (in het land van de opsporing) kunnen eveneens van groot belang zijn ivm de mogelijke informatie die zij kunnen verschaffen over de gezochte persoon
 
Situatie-beschrijving contactverlies
Om het ICRC voldoende aanknopingspunten te bieden voor een Tracing-verzoek is een situatiebeschrijving nodig van de plaats en de tijd voorafgaand aan het contactverlies. Het spreekt vanzelf dat dit deel van het gesprek pijnlijke herinneringen kan oproepen. In veel van die gevallen is het raadzaam de behandeling van het Tracingverzoek over 2 en soms wel 3 bijeenkomsten te verdelen. Details die nodig zijn komen vaak gaandeweg terug in iemands herinnering. Weet iemand de tijd van het contactverlies niet precies aan te duiden, dan kunnen vragen helpen als: was het voor of na een overval, speciale dag of marktgebeuren, een bepaald seizoen, regentijd en de rivier vol water of juist niet?
 
Wachten op resultaat
De ingevulde formulieren worden, ondertekend door de verzoeker, naar het Rode Kruis Den Haag gestuurd en gaan vandaar naar Genève. Een enkele keer verzoekt Den Haag eerst nog om aanvullende informatie.
 
Vervolgens moet er gewacht worden, minimaal 3 maanden en soms langer dan een jaar voordat de gezochte persoon getraceerd is. Het komt uiteraard voor dat een verdrietige boodschap overgebracht moet worden, het overlijden van iemand of erger, gedood of niet gevonden. In het laatste geval kan de verzoeker van een Tracing of RCM rekenen op geduld en steun van de Rode Kruis medewerker.
 
Nieuwe ontwikkelingen
Mobiele telefoons en internet zijn middelen waarover ook vluchtelingen in toenemende mate kunnen beschikken. Internationaal georiënteerd als zij zijn lukt het daarmee menigeen familie zelf op te sporen. Gecombineerd met een vermindering van de instroom van vluchtelingen, is het aantal aanvragen de laatste jaren gedaald. Toch ziet het er naar uit dat deze activiteit van het Rode Kruis nodig blijft. Niet iedereen kan of durft zelf te zoeken. Bovendien is bellen met het buitenland duur en uitvoerig zoeken daarom niet voor iedereen haalbaar.
 
Een andere ontwikkeling is die van de professionalisering van het Tracing-werk. De registratie en veilige bewaring van persoonsgegevens was al een arbeidsintensief gebeuren. Inmiddels dienen ook voortgang, cliënttevredenheid, resultaatmelding bewaakt en geregistreerd te worden. Daarmee is er (nog) meer aandacht voor deskundigheid, informatieverwerking, overleg en samenwerking intern en extern. In de toekomst zal Tracing verder digitaliseren. Voorlopig blijft structureel kantoorwerk daarvoor nodig.
 
Sociale opsporing
Bij een Sociale opsporing gaat het om contactherstel tussen familieleden die elkaar kwijt zijn geraakt door voorbije oorlogen, emigratie, verhuizingen. Ook onverklaarbare vermissingen komen voor. Meestal zijn er pogingen ondernomen zelf hun dierbaren terug te vinden.
 
De voorwaarde dat het familie moet zijn kan in sommige gevallen wat ruimer genomen worden, bv. waar het personen betreft die door speciale omstandigheden met elkaar verbonden zijn geweest. Duidelijkheid hierover geeft niet alleen aanknopingspunten voor het zoeken maar ook hoe de gezochte het beste tegemoet getreden kan worden. De procedure is vergelijkbaar met eerder genoemde Tracing maar wordt, na toetsing in Den Haag, in principe behandeld door medewerkers van nationale afdelingen van landen waarin gezocht moet worden. Waar nodig roept het Rode Kruis daarvoor de hulp in van andere organisaties.
 
In de regio Den Bosch is momenteel een vacature voor een tracing vrijwilliger!
Een redelijke kennis van de Engelse taal is een voorwaarde. Kennis van de Franse of andere taal is welkom.

Affiniteit met de doelgroep (vluchteling, asielzoeker) wordt vanzelfsprekend geacht.
Als Tracing vrijwilliger maak je deel uit van het Tracing Team Oost-Brabant.
Inlichtingen via het secretariaat: 073-6132879 of info@rodekruisdenbosch.nl