Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Langstraat Dit doen we Hulp bij rampen Verwanteninformatie

Verwanteninformatie

Is alles goed met mijn vader, moeder, broer of zus? Een vraag die van oudsher bij het Rode Kruis wordt neergelegd. Het is belangrijk dat mensen die worden geëvacueerd en/of opgevangen snel kunnen worden getraceerd door hun verwanten. Bij een ramp heeft de gemeente de wettelijke taak om informatie over de verblijfplaats van getroffen burgers vast te leggen en de naar hen zoekende verwanten in te lichten. Het Nederlands Rode Kruis ondersteunt hierbij met de dienst Verwanteninformatie.

Internet Registratie en Informatie Systeem
Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis is een complete dienst, die door de uniforme werkwijze inzetbaar is in het gehele land. Met behulp van een speciaal ontwikkeld systeem, I-RIS (Internet Registratie en Informatie Systeem) en ruim 600 opgeleide vrijwilligers koppelen we gegevens aan elkaar. De vrijwilligers kunnen de registratie op de opvanglocatie ter hand nemen en de invoer in I-RIS verzorgen. Zij kunnen een speciaal voor de calamiteit ingericht telefoonteam bemensen om zoekvragen te registeren en na akkoord van de gemeente verwanten terug te bellen.
Om deze complete dienst op te zetten en geoefend te houden, sluiten gemeenten en of veiligheidsregio’s die deze assistentie willen, een overeenkomst met het Rode Kruis.
 
Ook in de regio van De Langstraat zijn vrijwilligers actief in het netwerk van Verwanteninformatie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Noodhulp, dhr. Albert Kuipers:
akuipers@redcross.nl, tel. 06-12894844