Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Langstraat Dit doen we Hulp bij rampen Opvang en verzorging

Opvang en verzorging

Soms moeten mensen tijdelijk opgevangen worden omdat ze niet in hun huis kunnen blijven. Denk hierbij aan een gaslek, een grote brand of de dreiging van een overstroming. Die mensen moeten ergens naartoe. De meesten gaan naar familie en vrienden, maar sommigen kunnen dat niet direct regelen en komen in een opvangcentrum dat door de gemeente is ingericht.

Opvang bij calamiteiten
Wij ondersteunen gemeenten bij hun wettelijke taak om bij calamiteiten niet-gewonde getroffenen op te vangen. Het Nederlandse Rode Kruis is een expert op het gebied van Opvang en Verzorging (O&V) en adviseert gemeenten en veiligheidsregio’s bij het inrichten van de het O&V- proces. Daarnaast beschikt het Rode Kruis over drieduizend speciaal opgeleide Opvang & Verzorging vrijwilligers die praktische ondersteuning bieden op de opvanglocatie voor iedereen die daar verblijft. Ook worden de vrijwilligers van het Rode Kruis ingezet bij de logistieke taken en het ondersteunen van het registreren van getroffenen.

Afdeling De Langstraat behoort tot de veiligheidsregio Midden West Brabant. Vrijwilligers die zijn opgeleid voor Opvang en Verzorging worden regionaal ingezet als gemeenten het Rode Kruis inschakelen bij een calamiteit. Afdeling De Langstraat beschikt over een groep Opvang en Verzorging vrijwilligers.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Noodhulp, dhr. Albert Kuipers, akuipers@redcross.nl, tel. 06-12894844.