Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Langstraat Dit doen we Hulp bij rampen Geneeskundige hulpverlening

Geneeskundige hulpverlening

Snel Inzetbare Groep Ter Medische Assistentie


Het Nederlandse Rode Kruis stelt bij rampen en calamiteiten speciaal opgeleide vrijwilligers ter beschikking aan de GHOR-bureaus (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in de 25 veiligheidsregio’s. Deze vrijwilligers bieden in teams van acht personen geneeskundige assistentie aan het ambulancepersoneel. Verspreid over heel Nederland staan maar liefst ruim 1.200 SIGMA-vrijwilligers (Snel Inzetbare Groep Ter Medische Assistentie) dag en nacht paraat voor een eventuele inzet. Ze kunnen binnen een uur aan de slag.
 
Geneeskundige Combinaties
Het doel van deze teams is de vergroting van de behandelcapaciteit van de medische professionele hulpverleners. Een SIGMA bestaat uit acht opgeleide, gecertificeerde vrijwilligers en maakt onderdeel uit van de Geneeskundige Combinatie (GNK-C). In Nederland zijn dag en nacht 39 Geneeskundige Combinaties beschikbaar.
Een GNK-C is een samenwerkingsverband van twee ambulanceteams, een Mobiel Medisch Team, een  SIGMA en een leidinggevende, een Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G). De GNK-C wordt met name ingezet wanneer reguliere medische hulpverlening niet toereikend is. De GNK-C is als geheel inzetbaar bij grootschalige incidenten en rampen en preventief bij evenementen, maar de onderdelen zijn ook apart inzetbaar.
 
Rode Kruis vrijwilligers in deze regio kunnen zich aanmelden als SIGMA-vrijwilliger. Zij volgen een speciale opleiding van een jaar, de zgn. HOC-opleiding (Hulp bij Ongevallen en Calamiteiten). Uiteraard dient men wel een gediplomeerd EHBO-er te zijn. Daarnaast moet men binnen een uur paraat kunnen zijn en hiervoor toestemming hebben van de werkgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Noodhulp, dhr. Albert Kuipers, akuipers@redcross.nl, tel. 06-12894844.