Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Fryske Marren Nieuws 193 jaar ervaring bij het Rode Kruis afdeling Skarsterlân
1 maart 2013 |

193 jaar ervaring bij het Rode Kruis afdeling Skarsterlân

​​Onlangs zijn 6 jubilarissen gehuldigd.  De dames Jellie Romkes (11 jaar), Gré van de Blankevoort (21 jaar) en Wietske Attema (31 jaar) zijn een jaar later dan gebruikelijk in het zonnetje gezet. Dit door een misverstand. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is dit rechtgezet.  Deze dames hebben gezamenlijk maar liefst 63 jaar ervaring. Daarnaast zijn tijdens de afgelopen ledenvergadering Aalt Nijmeijer (40 jaar), Holy Rinkema (40 jaar) en Gerrit Wierda (50 jaar) gehuldigd. Samen zijn zij goed voor maar liefst 130 jaar ervaring bij het Rode Kruis. 130 opgeteld met de 63 jaar geeft 193 jaar ervaring binnen het Rode Kruis.  

 

van links naar rechts: Gré van de Blankevoort, Aalt Nijmeijer, Wietske Attema, Holly Rinkema en Jellie Romkes

Omdat 50 jaar lang vrijwilliger zijn bij het Rode Kruis niet zo vaak voorkomt is Gerrit Wierda geïnterviewd. Er kwamen mooie verhalen op tafel die ik jullie niet wil onthouden. Als eerste vroeg ik Gerrit wat hem het meest bij is gebleven in de 50 jaar dat hij nu vrijwilliger is bij het Rode Kruis. Hij gaf aan dat dit zijn eerste dienst tijdens een wielerronde in Joure was. Hij had een veel te grote broek gekregen en toen een fietser over de kop vloog en hij erheen rende begrijpen jullie al wat er gebeurde. Deze herinnering zal hij nooit vergeten. De fietser heeft hij goed kunnen helpen en hij kan er nog smakelijk om lachen. 

Als tweede vroeg ik aan Gerrit, (ik kwam vroeger als kind zelf regelmatig op de dorpsfeesten in Vegelinsoord), wat het grote verschil is tussen toen en nu. Hij zei: “Er is niet zo’n heel groot verschil”. Het enige wat echt anders is geworden is de AED. Deze heeft hij zelf gelukkig nog nooit in het echt hoeven te gebruiken. Daarnaast is het tijdens de dorpsfeesten een keer voorgekomen dat in de haven van Vegelinsoord glas lag. De een na de ander kwam bij hem met glas in de voeten. Daar had hij de volgende oplossing voor. Hij zei tegen de gewonden: “Ga maar op de grond zitten en zet je voeten op de stoel”. Hierdoor stroomt het bloed niet meer zo hard naar beneden waardoor de wonden sneller dichten. Tja, Gerrit heeft overal een oplossing voor. Het was een mooi gezicht. De foto heeft de Jouster nooit bereikt. 

Het Rode Kruis is echt een passie voor Gerrit. Ik vroeg wat hij jongeren wil meegeven die zich in willen gaan zetten voor het Rode Kruis. Hij zei direct: “Altijd doen!”  En dit was ook duidelijk te merken toen ik bij hem was. Hij heeft veel meegemaakt. Hij is onder andere GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) instructeur geworden.  Tijdens een oefening in de boerderij van Albert Fekken raakten brandweermannen oververhit. Het was een oefening maar dit ging over in NO PLAY. Echter dit werd niet duidelijk gezegd. Uiteindelijk is ingegrepen, maar helaas zijn 3 brandweermannen oververhit per ambulance naar de Tjongerschans geraakt. Gelukkig werden ze de volgende dag uit het ziekenhuis ontslagen en liep het met een sisser af.

Het aantal jongeren bij de afdeling Skarsterlân is niet zo groot. Dit is landelijk ook de trend. Het Rode Kruis werkt hard om deze trend te doorbreken. Hoe meer jongeren te betrekken bij het Rode Kruis kan volgens Gerrit het beste door promotie. Gerrit geeft onder andere les op de OSG Sevenwolden in Heerenveen en ook op de lagere school in Vegelinsoord.  

Wat hij nog echt kwijt wil is dat ondanks dat er soms gewonden zijn bij evenementen, er veel plezier wordt gemaakt door de vrijwilligers van het Rode Kruis. Zowel tijdens de lessen als in het veld. Soms is de  keuze tussen de ambulance en de dokterswacht lastig. De dankbaarheid die de mensen geven die hij in de afgelopen 50 jaar heeft geholpen doet hem veel.

Mocht je na het lezen van dit verhaal enthousiast zijn geworden en wil je nog meer weten over vrijwilliger zijn bij het Rode Kruis mail dan naar secretariaat.nrkskarsterlan@gmail.com