Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Bilt Actueel Nieuws Nieuwsbrief maart 2017
7 maart 2017 |

Nieuwsbrief maart 2017

Definitief Jaarplan 2017 - 2020

Begin dit jaar is een aantal belangrijke publicaties verschenen van het landelijke Rode Kruis. In het weekberciht van 2 januari 2017 is hier kort naar verwezen met de melding dat het jaarplan beschikbaar is voor de vrijwilligers.

Met de hierna volgende link kun je het jaarplan ook lezen op intranet. https://vrijwilligers.rodekruis.nl/vereniging/Documents/Meerjarenplan%202017-2020.pdf 

Wat is nu voor de afdeling De Bilt het meest belangrijke in dit plan. Dat lezen we op een van de blauwe pagina’s. Herna volgt de integrale tekst. 

Wat doen we niet meer? 
Bij de afweging voor het starten van nieuwe activiteiten kijken we kritisch naar de toege-voegde waarde. Die moet passen bij onze functie als noodhulporganisatie.
• Het vakantieschip de J. Henry Dunant gaan we overdragen aan een andere organisatie. We zien onze rol in bijzondere vakanties de komende jaren beduidend slinken.
• Op veel plekken in het land worden sociale hulpactiviteiten georganiseerd; mooie activiteiten, waarvan we wel hebben geconstateerd dat deze minder goed passen bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie. De komende jaren zullen we ernaar blijven streven om deze activiteiten zorgvuldig over te dragen aan andere partijen, ze zelfstandig door te laten gaan, los van het Rode Kruis; of desnoods af te bouwen en te beëindigen. Veel dank is verschuldigd aan al die vrijwilligers die zich hier jarenlang voor hebben ingezet. Een aantal van de activiteiten sluiten aan bij zelfredzaamheid. De aanwezige kennis zul len we daarvoor aanwenden 
• Sponsoring van het Humanity House wordt herzien na afloop van contractperiode. • De invulling van onze taken op het gebied van het oorlogsarchief zijn actief onderwerp van gesprek gezien mogelijk nieuwe huisvesting van het verenigingskantoor. 

Landelijk beleid 
Bovenstaande is landelijk beleid en is in een definitief beleidsplan vastgelegd. Hoe een en ander moet worden gerealiseerd is onduidelijk. Het district heeft geen idee en weet verder ook niet wat er gaat / moet gebeuren. Een voorlichting van het district aan de voorzitters van de afdelingen is volkomen zinloos gebleken door gebrek aan informatie. 

Wat betekent dit voor De Bilt / Maartensdijk 
Voor de afdeling De Bilt zou dit dus betekenen dat de sociale activiteiten door het Rode kruis moeten worden afgestoten. Door het bestuur van de afdeling is hierover al enkele malen verga-derd en de verontrusting uitgesproken. Bestuur en belanghebbenden zijn bezig om te onder-zoeken hoe we hier nu verder mee om moeten gaan. Voorop staat dat de bedreigde activiteiten hoe dan ook blijven voortbestaan.

Overleg 
Het bestuur van de afdeling De Bilt is in overleg met voorzitters van andere afdelingen van ons district. Daarnaast is er ook overleg opgestart met de afdeling Zeist en Utrechtse heuvelrug. Dit onder het motto; met zijn allen sta je sterker dan alleen.


Actie ‘Tulp voor Hulp 
In de week van 28 februari tot en met 5 maart 2017 wordt, evenals vorig jaar, in de Albert Heijn filialen de Tulp voor Hulp verkocht waarvan 1 euro per tulpenbos naar het Rode Kruis gaat. Op vrijdag 3 maart en zaterdag 4 maart stond onze afdeling in de Albert Heijn in De Bilt. Alle tulpen zijn verkocht en er is ook veel geld in de bus gedaan door het winkelend publiek.

Veel dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.


Nieuwjaarsreceptie / jubilarissen 
Ondanks het slechte weer is de nieuwjaarsreceptie gewoon doorgegaan. Er waren toch nog zo’n 35 mensen aanwezig.

Nadat onze voorzitter Martin Neele iedereen had verwelkomd en in het kort het jaar door heeft genomen heeft de waarnemend burgemeester Bas Verkerk de jubilarrissen toegesproken

Marrigje van der Grift 
Uit het hoge noorden gekomen om speciaal in De Bilt haar oorkonde voor haar tienjarig inzet voor het Rode kruis.

Janneke Lam 
Toen nog iets dichterbij kwam Janneke Lam (uit Westbroek) voor haar 20 jarig jubileum. Inmid-dels woont zij niet meer in Westbroek. 

Annelies van Heeringen 
En tot slot Annelies voor haar dertigste jaar. 

Op de foto twee van de drie jubelarissen en de waarnemend burgemeester (Annelies was jarig en dus niet aanwezig) 


Feestje op 4 februari ​


Als dank voor de inzet van de vrijwilligers werd op 4 februari een klein feestje georganiseerd. 

Een bijzonder gezellig gebeuren met een heerlijk buffet. Een en ander opgeluisterd door muziek van ‘Sterk spul’
De zang werd ook door hen gedaan maar sterk ondersteund door de aanwezigen in de zaal. Op 22 februari was er een gezellig stampottenbuffet in Toutenburg. 


Om 10.15 uur waren alle gasten binnen en kon de ochtend beginnen. Eerst natuurlijk een lekker bakje koffie met iets lekkers. Later een drankje (sommigen een advocaatje). Dat ging er zeker wel in. 

42 gasten hebben zich uitstekend vermaakt. Onder andere met het ‘rad van fortuin’ waar een aantal met mooie prijsjes naar huis ging. 


​O P R O E P 


Slachtoffers gevraagd 

In het verleden hebben jullie (waarschijnlijk) al eens als slachtoffer gefigureerd bij een oefening van het Rode Kruis afd, De Bilt. Wij hebben in de maand maart twee oefeningen gepland staan waarvoor wij nog slachtoffers zoeken: 

1e oefening is maandagavond 6 maart 
Dit is een oefening voor vrijwilligers Noodhulp en Jeugd, allemaal EHBO-ers. Locatie is in een van de kernen in de gemeente De Bilt. Slachtoffers hebben allemaal te maken met bedrijfsongevallen. Vanaf 19:15 uur verzamelen en schminken de slachtoffers op de locatie. Ook zijn er 3 LOTUS slachtoffers aanwezig. Hulpverleners komen vanaf 19:45 uur, krijgen om 20:00 uur de briefing en start de oefening. Het worden 5 oefensituaties van elk 20 minuten speelronde, met inbegrip van nabespreken van de hulpverlening. Omstreeks 21:45 uur is het dan einde oefening. We zijn op zoek naar ca. 10 slachtoffers. 

2e oefening is woensdagavond 15 maart 
Betreft een oefening voor de Jeugdige hulpverleners van groep 7/8 van de basisschool. Zij moeten begin april examen doen, en hebben nog niet met "echte" slachtoffers geoefend. Locatie is ook in een van de kernen van de gemeente. Slachtoffers worden om 18:45 uur op de oefenlocatie verwacht, hulpverleners komen iets na 19:00 uur. Einde oefening is rond 20:15 uur. Wij zijn nog op zoek naar ca. 6 slachtoffers. 

Wie kan en wil ons helpen? 
Beide locaties zijn niet in De Bilt of Maartensdijk, voor vervoer kan vast iets geregeld worden... 
Graag horen we jullie reactie via de mail, 
Heb je nog vragen, dan horen wij ze graag! Nieuwsbericht
Als je iets wilt melden, aankondigen of gewoon een leuk bericht hebt stuur dit dan naar; secretaris@rodekruis-debilt.nl 

Website 
Kijk ook eens op onze website:  http://www.rodekruis.nl/afdeling/debilt/agenda​ .


 INLOOP KOFFIE/THEE OCHTEND 


Voor Jong en Oud. 

Samen of alleen u bent welkom. 

Vind U het ook gezellig om mensen, uit uw omgeving te leren kennen ? 

En een praatje te maken, onder het genot van een kopje koffie of thee, dan nodigen wij u uit! 

Een keer in de 14 dagen op dinsdag ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur,

 € 0,50 cent per kopje.

In het Rode kruis gebouw 

St Laurensweg 13 

De Bilt 

Tot ziens Bert & Nel , Info tel 0621941704 
De eerstvolgende keer op 14 maart 2017 Gluren bij de buren in ons gebouw de Rinnebeek St. Laurensweg 13 

Kom Gluren bij de Buren op 18 en 19 maart a.s.
 
Zaterdag 18 maart 2017 en zondag 19 maart 2017 kan er weer ‘gegluurd’ worden in De Bilt en Bilthoven. Op zaterdag gaan op 13 adressen en op zondag op 15 adressen de deuren open voor muziek, cabaret, poëzie en beeldende kunst. De optredens staan gepland om 13.00 uur, 14.30 en 16.00 uur en duren 20 - 30 minuten. Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn. De artiesten en gastvrouwen/gastheren van de huizen doen belangeloos mee. De optredens zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom om dit evenement een volgende keer weer te kunnen organiseren. Desgewenst kunt u uw bijdrage achterlaten in de speciale spaarpot . In verband met onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) kan het mogelijk zijn dat een optreden niet doorgaat. Kijk daarom voor de zekerheid nog even op de website www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl onder de rubriek Festivals voordat u de deur uitgaat. Wij wensen iedereen een gezellig cultureel weekend! 

Zowel gasthuizen als artiesten staan te popelen om op 18 en 19 maart de deuren voor u open te zetten. 

Op zaterdag 18 maart 
De Bilt, St. Laurensweg 13 (Rode Kruis gebouw) Cantuccini: enthousiast vrouwenkoor met een wisselend repertoire. Ankie Ruth: schilderijen Marga van den Burg: beelden 

Op zondag 19 maart 
De Bilt, St. Laurensweg 13 (Rode Kruis gebouw) 8 Zonder: zingt meerstemmige pop, ballads, jazz en meer. Ankie Ruth: schilderijen Magda van den Burg: beelden

Om 13.00 uur, 14.30 en 16.00 uur. 
Kom langs in ons eigen gebouw
Artikel delen?