Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling De Baronie Dit zijn we Zorg voor elkaar Breda

Zorg voor elkaar Breda

Zorg voor elkaar Breda is een co productie van verschillende partijen in Breda. Het bestaat uit twee vrijwilligersorganisaties, tien maatschappelijke instellingen en de gemeente Breda, Samen geven ze vorm aan hun transformatie.

De vrijwilligersorganisaties zijn Humanitas en Rode Kruis de Baronie, de
maatschappelijke instellingen zijn de instellingen in wat traditioneel de
eerste lijn heet: IMW, Indigo, MEE, Stib, Surplus, Thebe, WIJ. Daarnaast
participeren Amarant, Careyn en GGZ Breburg.

Naast deze Ontwikkelgroep is er voor het telefonisch aanmeldpunt een
Stuurgroep Aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda ingericht waarin de
organisaties participeren die hun telefonische frontoffice in Zorg voor elkaar
Breda hebben ingebracht. Op dit moment zijn dit de gemeente Breda, IMW,
MEE en WIJ.

Zie ook ons visiedocument;

ZveB 031-15 Visiedocument 2015_A3_web.pdf

Of kijk op de website http://zorgvoorelkaarbreda.nl/