Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Castricum Wat kunt u doen

Wat kunt u doen?

 

De afdeling Castricum kent zo'n 90 vrijwilligers, die zich ten diensten stellen aan de bevolking van Castricum, Limmen en Akersloot.  

U kunt zelf ook vrijwilliger worden:

 • bij Samen 2
  U gaat eenmaal in de 14 dagen op bezoek bij een ouderen of iemand met een beperking en drinkt een kopje koffie/thee, maakt een wandeling of doet een boodschap. Dag en tijdstip gaat in overleg.
  Contactpersoon is Jolanda Schoenmaker, jolanda-schoenmaker@ziggo.nl
 • bij Meet & Eat
  daarbij gaat u eenmaal per maand met een zelfstandig wonende
  ouderen of iemand met een beperking boodschappen doen, koken en eten. 
  Contactpersoon is Erica Bresser, cl.bresser@quicknet.nl 
 • als begeleider bij "De Schakel"
  deze ouderenbijeenkomst is elke dinsdagochtend in het Rode Kruiskantoor aan Kooiplein 24a, Castricum. Contactpersoon is Riek Plas,  riek.plas@quicknet.nl
 • als gastheer/vrouw bij de inloopochtend voor ouderen, iedere vrijdagmorgen in het Rode Kruiskantoor, Kooiplein 24, Castricum.
  Contactpersoon is Nanda Ranzijn, acranzijn@tele2.nl
 • als activiteitenbegeleider In Akersloot
  bij een groep vrijwilligers die actief is met het organiseren van uitjes en evenementen voor zelfstandig wonende ouderen.
  Contactpersoon is Elly Stompedissel, elly56b@hotmail.nl 
 • bij het team Eerste Hulp bij Evenementen
  U wordt dan als EHBO'er ingezet bij allerlei sportevenementen, zoals marathons, wandeltochten en sportdagen.
  Contactpersoon is Agaath van Veen, ehbo@rodekruiscastricum.nl
  Als teamlid dient u wel een EHBO-diploma te bezitten.
  De Rode Kruisafdeling geeft hiertoe EHBO-lessen in de brandweerkazerne in Limmen. Voor informatie kunt u zich wenden tot Angelika Korving​, ehbo@rodekruiscastricum.nl​
  • als wijkcoördinator of collectant bij de jaarlijkse collecte
   Elk jaar is in juni de collecteweek van het Rode Kruis. De opbrengst hiervan komt in zijn geheel ten goede aan de afdeling, die dit geld kan besteden aan de lokale activiteiten. ​Hierboven staat genoemd welke dat allemaal zijn. 
   Als wijkcoördinator onderhoudt u contact met de collectanten die u van de collecte coördinator krijgt opgegeven, u haalt de collectebussen op bij het Rode Kruisgebouw, verdeelt deze onder de collectaten en zamelt ze ook weer in. Vervolgens brengt de volle bussen weer terug naar het Rode Kruisgebouw. 
   Contactpersoon is Yvonne Schneiders, yschneiders@rodekruis.nl
  • als collectant bij de jaarlijkse collecte in de 2de of 3de week van juni.
   U  loopt u in de collecteweek de u toebedeelde wijk, hetgeen zo
   2 tot 3 uur in beslag zal nemen. 
   Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk adressen in de Gemeente Castricum bezocht worden, want de opbrengst van de collecte is voor de afdeling zelf en wordt besteed aan de lokale activiteiten.