Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Brunssum Dit doen we Hulp bij rampen

Noodhulp in Nederland

Wanneer er een ramp of calamiteit plaatsvindt, is de gemeente verantwoordelijk voor de niet-medisch geïndiceerde getroffenen en de GHOR voor de medisch geïndiceerde getroffenen. Het Rode Kruis ondersteunt hierin zowel de gemeente als de GHOR en maakt in de voorbereiding op rampen en ​calamiteiten afspraken met de gemeenten en de veiligheidsregio's over de taken waarvoor de Rode Kruis hulpverleners ingezet worden. ​

Het Rode Kruis biedt de volgende ondersteunende diensten:​
noodhulp.jpgBevolkingszorg.jpg

​Tijd- en kostenbesparing voor veiligheidsregio's en gemeenten

Met ondersteuning van het Rode Kruis bereiken de veiligheidsregio's en gemeenten een tijd- en kostenbesparing door het volgende:

  • Het Rode Kruis levert de extra capaciteit die nodig is om invulling te geven aan taken die arbeidsintensief zijn ten tijde van een langdurige en/of complexe noodsituatie.
  • Door het Rode Kruis in te zetten bij een ramp kan de gemeente haar eigen capaciteit inzetten voor coördinatietaken en hoeft de continuïteit van de gemeentelijke processen niet in het geding te komen.
  • Het Rode Kruis is een organisatie die werkt tegen kostprijs. Wij brengen alleen de kosten van de ondersteuning in rekening.
  • Het Rode Kruis zorgt voor de trainings- en opleidingsmomenten van haar vrijwilligers. De gemeenten en veiligheidsregio hoeven hierdoor minder kosten te maken voor opleiding en training
  • Het Rode Kruis draagt zorg voor een piketregeling.