Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Brunssum Actueel Nieuws Nieuwe voorzitter voor Rode Kruis Brunssum e.o.
20 januari 2015 |

Nieuwe voorzitter voor Rode Kruis Brunssum e.o.

In de zomer van 2011 werd dhr. Blondel, door een plotselinge bestuurswisseling, tot voorzitter van het Rode Kruis Brunssum e.o. gebombardeerd. Hij was op dat moment al jarenlang bestuurslid 'Noodhulp' maar de nu vrijgekomen plek moest zo spoedig mogelijk ingevuld worden. De vrijwilligers wilden graag iemand uit hun midden en daarvoor was volgens hen maar één persoon geschikt: dhr. Rinus Blondel. (links op de foto)

In de jaren die volgden werden, onder zijn bezielende leiding, vele veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd. De afdeling begon te groeien, mede dankzij het nieuw opgerichte BIKE-team en de jongere uitstraling die daarmee gepaard ging. Vele jongeren vonden hun weg naar het Rode Kruis Brunssum en daarmee werd de vergrijzing van de vereniging een halt toegeroepen.

Inmiddels had dhr. Blondel zijn maximale bestuurstermijn bereikt en werd het tijd om de voorzittershamer door te geven. Tijdens de jaarlijkse viering in het kader van de 'Nationale Vrijwilligersdag' in december jl. werd aan dhr. Blondel derhalve de titel ERE-VOORZITTER toegekend! Middels een prachtig beeldje werd hij voor zijn jarenlange inzet bedankt. Hiermee verliet dhr. Blondel echter de vereniging niet! Zijn expertise is zeer waardevol en daarvan wil men nog veel gebruik maken.

Het was moeilijk zoeken naar een voorzitter die dit 'boegbeeld' kon vervangen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in december werd de nieuwe kandidaat-voorzitter al aan de vrijwilligers voorgesteld.

Per 5 januari 2015 is het officieel en heeft het Rode Kruis Brunssum een nieuwe voorzitter gekregen in de persoon van dhr. Ronald Kroes (rechts op de foto). Dhr. Kroes heeft al vele jaren ervaring in het verenigingsleven, ook in een functie als voorzitter. Met veel enthousiasme gaat hij deze uitdaging aan, bij een voor hem nieuwe vereniging.