Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Brunssum Actueel Nieuws EHBO-oefening een groot succes
17 mei 2016 |

EHBO-oefening een groot succes

​​​​​Een bloedende hand, een brandwond, spuiten, geweld of een bewusteloze man.... hulpverleners komen van alles tegen in hun werk. Om de vrijwilligers Evenementenhulpverlening van het Rode Kruis in Brunssum goed voor te bereiden op calamiteiten, werden zij deze week verrast met een EHBO-oefening. Dit maal was het echter niet één oefening, maar acht verschillende casussen.​​

​Minimaal eenmaal per jaar wordt er een oefenavond georganiseerd. De hulpverleners worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Hierdoor waren de meeste vrijwilligers in de veronderstelling dat ze een lesavond hadden. Maar nadat de groepsfoto was gemaakt, werd het hen duidelijk dat het geen gewone avond zou worden. En dat werd het zeker!

EHBO-stabiele-zijligging-Rode-Kruis-Brunssum.jpg 

​De casussen​

De oefening vond plaats op onze nieuwe locatie (De Insel 18 in Brunssum). De hulpverleners verdeelden zich in groepjes van drie personen die om de beurt een leidinggevende rol vervulde. In acht verschillende ruimten werden de groepen verrast met een casus, waarbij zij erachter moesten komen wat er was gebeurd. De lotussen waren zeer goed gegrimeerd en speelden ontzettend goed hun rol, waardoor de oefensituaties realistisch leken.​

Casus 1: Snijwond​

Twee lotussen deden zich voor als doofstomme mensen. De man had zijn hand gesneden aan een zaagmachine. De vrouw was hysterisch. Communicatie speelde een belangrijke rol bij deze casus. Hoe kan men communiceren met doofstommen? Terwijl een van de vrijwilligers gebarentaal kon, moesten de anderen zoeken naar alternatieve mogelijkheden om te achterhalen wat er was gebeurd en uit te leggen wat zij gaan doen. Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn. De vrijwilligers realiseerden zich hoe belangrijk het kan zijn om pen en papier in hun EHBO-rugzak bij zich te hebben.​

EHBO-diepe-snijwond-rode-kruis-brunssum.jpg EHBO-communicatie-doofstommen.jpg

​Casus 2: Drugs & alcohol​

De lotus speelde een alcohol- en drugsverslaafde vrouw na. De vrouw zat op de grond op het toilet. Ze voelde zich beroerd en hield zich vast aan het toilet. Er lagen pillen en verpakkingen verspreid op de grond. Haar arm was met een band afgekneld en een fles wodka hield ze stevig bij zich. De vrouw was moeilijk aanspreekbaar. Tijdens de oefening zakte de vrouw in elkaar. Hulpverleners dienden de ademhaling te controleren en het slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen.
EHBO-drugs-alcohol-verslaving-communicatie.jpg
Hulpverleners weten nooit wat ze kunnen aantreffen. Uit deze casus bleek dat de vrijwilligers iedereen helpen. Het maakt niet uit hoe het slachtoffer erbij ligt, en wat het slachtoffer heeft gedaan. Al komen ze in een niet schone omgeving terecht, de hulpverleners doen hun best het slachtoffer te helpen, maar daarbij denken ze natuurlijk eerst aan hun eigen veiligheid.

Casus 3: Diabetes​

Deze casus bestond uit twee verschillende versies. In de eerste versie speelden drie mensen mee. In de tweede versie alleen een man.  In beide situaties is de man op zoek naar iets. De vrouw en het kind zoeken mee. Hij kijkt in zijn broekzakken, in de kast, op de tafel, etc. De man spreekt een onbekende taal. Voor de hulpverleners de taak om te achterhalen wat dit slachtoffer mankeert. In de eerste situatie is het mogelijk de vrouw of het kind hiernaar te vragen. De kans bestaat dat het kind redelijk goed Nederlands spreekt als het in Nederland woont. In de tweede situatie is het noodzakelijk om symptomen te benoemen. Aan de hand van gebaren en bewegingen kunnen de hulpverleners duidelijk maken wat ze willen en bedoelen. Deze casus stelde hulpverleners in staat te communiceren met mensen met een taalbarrière.

Casus 4: Reanimatie

Bij deze casus treffen de hulpverleners een man aan met pijn in zijn rug. Hij is in staat te praten. Het lotus-slachtoffer valt echter weg. De hulpverleners moeten snel handelen. Zodra geconstateerd wordt dat er geen ademhaling meer is, wordt​ een oefenpop uitgehaald, waarop de hulpverleners reanimatie in de praktijk kunnen toepassen.

EHBO-bewusteloos-reanimatie-Rode-Kruis-Brunssum.jpg EHBO-reanimatie-bewusteloos-NRK-Brunssum.jpg

​Casus 5: Brand- en snijwond

In een keuken zijn twee lotus-vrouwen. Een van de vrouw heeft heet water over haar hand gekregen. De andere vrouw heeft zich in haar vinger gesneden. De vrouwen praten door elkaar heen. Er is vrij veel lawaai in de keuken. De hulpverleners leren snel te handelen: letten op hun eigen veiligheid, de vrouwen apart nemen, hen geruststellen en kalmeren en hun wonden te behandelen. Samenwerking is belangrijk.
EHBO-brandwonden-snijwonden.jpg

​​​EHBO-oefening-geweld-en-agressie-NRK-Brunssum.jpgCasus 6: Agressie en geweld​

Bij deze casus hebben een man en vrouw ruzie. Er is agressie in het spel. Naast EHBO kunnen de hulpverleners hun vaardigheden met het omgaan met agressie in praktijk brengen. Zodra de hulpverleners de ruimten inkomen, kijken ze eerst rond of de situatie veilig is. Daarnaast benaderen ze beide personen en splitst het groepje zich op om voor beide personen te zorgen. De man en vrouw worden gekalmeerd. Aan de hand van vragen krijgen de hulpverleners een goed beeld van de situatie.

Casus 7: Open TBC

Deze oefening was vrij lastig en had ook veel hulpverleners doen schrikken. Het lotus-slachtoffer was aan het hoesten. Ze bleek open TBC (Tuberculose) te hebben. Open TBC is een besmettelijke infectieziekte. Hoewel het een makkelijke case leek te zijn, was deze vrij pittig. Wat is TBC precies? Moet je je eigen mond bedekken en waarmee doe je dat? Niet iedereen weet precies wat open TBC is, maar door met elkaar te communiceren, worden mogelijkheden aangedragen en leren de hulpverleners met elkaar samen te werken. In het nieuwe seizoen​ zullen de docenten meer aandacht besteden aan infectieziekten.
EHBO---Open-TBC.jpg
 ​

​​​EHBO-verbindingen-portofoon-NAVO.JPGCasus 8: Verbindingen​

​​Bi​j de laatste casus was geen lotus aanwezig. De opdracht bij deze casus was het oplossen van drie rebussen. De oplossing van elke rebus was een ​vraag die beantwoord moest worden. De antwoorden werden met een portofoon aan een van de organisatoren doorgegeven. Bij deze casus was het gebruik van de portofoon van​ belang, maar ook de kennis van het NAVO-alfabet. Dit alfabet wordt gebruikt om berichten duidelijk door te geven​. Het alfabet is zo samengesteld dat het bruikbaar is in verschillende landen.​​

Het belang van EHBO-oefeningen​

Dergelijke EHBO-oefeningen zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers op niveau worden gehouden. Bij alle casussen draaiden het om samenwerken en communicatie, waarbij vrijwilligers werden gestimuleerd om hardop te denken, met elkaar te praten en te overleggen. Taken kunnen onderling worden verdeeld, zoals wie contact opneemt met de alarmcentrale, wie de wond verzorgt en het slachtoffer kalmeert en wie zich bezighoudt met familieleden van het slachtoffer of met de omgeving. Communicatie speelt een essentiële rol binnen hulpverlening; een hulpverlener werkt niet als individu, maar als team. Een team waarbinnen men gebruikt maakt van elkaars kennis en kunde.

Daarnaast speelt communicatie ook een grote rol bij het contact met het slachtoffer en eventueel degene die bij deze persoon hoort. Het kan frustrerend zijn als je een doofstomme iets duidelijk wilt maken, maar je weet niet hoe of als een buitenlander steeds vraagt wat je precies bedoelt. Hoe frustrerend dit kan zijn, hebben de hulpverleners tijdens de oefenavond ondervonden. De casussen stimuleerden de hulpverleners om naar manieren te zoeken om te communiceren.​

EHBO-oefening-Rode-Kruis-Brunssum.JPG
Een EHBO-oefenavond is een leermoment. Fouten mogen worden gemaakt. Er is geen sprake van falen. Als een hulpverlener iets is vergeten, leren ze om dit uit te spreken en om gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.​

De evaluatie​

Aan het einde van de avond werden alle casussen geëvalueerd en was er tijd voor koffie en vlaai. Alle lotussen en de observanten gaven de vrijwilligers tips en tops mee.  De kennis en kunde van de hulpverleners en hun oplossingsvermogen had grote indruk op hen gemaakt. Het was niet op te merken dat sommige vrijwilligers hun EHBO-diploma pas in maart hebben gehaald.

De organisatoren waren zeer enthousiast over de opkomst en de motivatie van alle hulpverleners. De vrijwilligers worden immers niet betaald voor hun werk. Ze doen het werk omdat ze het leuk vinden en graag voor anderen willen klaar staan als dat nodig is. Zij verdienen dan ook een groot compliment.

Niet alleen de organisatoren waren zeer te spreken over de inzet van de vrijwilligers, ook de vrijwilligers zelfs waren enthousiast en bedankten de organisatie en kijken terug op een intensieve en succesvolle avond met veel leermomenten.

EHBO-vrijwilligers-evenementenhulp.JPG 

Artikel delen?