Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Borne Dit zijn we Internationale noodhulp

Internationale noodhulp

Wereldwijd
Armoede en oorlog. Overstromingen en droogtes. Aardbevingen en milieurampen. Noodhulp verschaffen is een sleutelactiviteit van het Rode Kruis. Doet een ramp of conflict zich voor, dan helpen we direct. We starten levensreddende activiteiten, en bieden we onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Doel: zoveel mogelijk levens redden.
 
Herstel en wederopbouw
De impact van rampen op mensen is enorm. Mensen raken getraumatiseerd door de dood van familie en vrienden. Levens worden verwoest door verlies van huizen, bezit en voedselvoorraden. Wanneer de eerste schok na een ramp is weggeëbd, volgen herstelwerkzaamheden en wederopbouw, een andere kerntaak van het Rode Kruis. Dit proces neemt vaak jaren in beslag.
 
Rampenvoorbereiding
Een ramp is niet altijd te voorkomen. Maar er zijn wel degelijk maatregelen mogelijk om de effecten van rampen vooraf te verkleinen. Wij ondersteunen maatregelen die erop gericht zijn om de noodhulpverlening snel en efficiënt te laten verlopen. Denk daarbij aan rampenplanning, het aanleggen van noodvoorraden, het organiseren van Eerste Hulp-opleidingen voor vrijwilligers, het opzetten van lokale reddingsteams en het gereed maken en ‘stand by’ houden van informatie- en communicatiesystemen.
 
Internationale organisatie
Onze steun in acute noodsituaties verloopt hoofdzakelijk via het internationale Rode Kruis: het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) bij gewapende conflicten en de Federatie bij natuurrampen. Met de Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging ter plaatse wordt beoordeeld welke hulp nodig is. Daaraan draagt het Nederlandse Rode Kruis vervolgens naar vermogen bij met geld, personeel en/of goederen. Zo waarborgen we efficiënte en gecoördineerde hulp.
Het Rode kruis is over de hele wereld actief om het bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten onder de aandacht te brengen.
De doelgroep van het Rode Kruis is vooral de zwakste groepen in de samenleving, oa. de slachtoffers en vluchtelingen uit oorlogsgebieden en die een grote ramp hebben meegemaakt.
Dit wordt gedaan door mensen bewust te maken van de noodzaak om deze mensen te helpen, d.m.v voorlichting te geven op scholen of andere organisaties. 
 
Wat doet Borne?
In Borne geven we voorlichting over de gevolgen van oorlog of (natuur) rampen  door de tentoonstelling “kind onder vuur” te organiseren voor kinderen van 10-14 jr. Daarnaast helpen we mee aan de jaarlijkse actie Serious Request van radio 3 FM door geld in te zamelen.
 
Aanspreekpersoon; Jaap van de Woord