Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Borne Dit zijn we Fondsenwerving en communicatie

Fondsenwerving en communicatie

In Nederland
Het Rode Kruis is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Met  bedrijven, die een natuurlijke fit hebben met het werk van het Rode Kruis,  kan een  strategische partnerships worden gesloten.  Hierbij denken wij aan een meerjarige samenwerking waarbij het Rode Kruis en de partner elkaar versterken. Voordelen voor onze partners zijn bijvoorbeeld meer zichtbaarheid van maatschappelijke betrokkenheid en/of het stimuleren van medewerkerbetrokkenheid.

Een strategisch partnership wordt ingevuld door een combinatie van bijvoorbeeld financiële ondersteuning, het inzetten van medewerkers (collecte-acties of -competities, vrijwilligersfuncties, inzet kennis), communicatie en/of het ontwikkelen van een product waarvan een gedeelte van de opbrengst naar het Rode Kruis gaat (cause-related marketing).
Partners van het Rode Kruis zijn:
• Rabobank
• Nationale Postcode loterij
• Kici
• ING
• 3FM
 
In Borne
De afdeling Borne is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.  Wij staan open voor samenwerking met bedrijven waarbij u kunt denken aan speciale acties steunen, evenementen, strategische samenwerking,  1e hulp training van uw personeel etc.  We gaan hierover graag met u in gesprek.
 De opbrengst van de collecte die elk jaar in juni wordt gehouden komt geheel ten goede aan onze lokale  activiteiten. Het belang hiervan is dan ook groot voor ons. Omdat we proberen de looproutes zo klein mogelijk te houden, betekent dit ook dat we veel collectanten nodig hebben.  Bent u bereid om twee uurtjes ons te helpen bij het collecteren, waarvan de opbrengst 100% in Borne blijft, meld u dan bij ons aan! Aanspreekpersoon;Marianne Stevelink