Strategisch doel 2: Versterken van zelfredzaamheid.

Individuen en gemeenschappen kunnen zelf actief bijdragen aan het verbeteren van hun situatie. Het Rode Kruis helpt hen de behoefte hieraan in kaart te brengen en te koppelen aan structurele oplossingen. We helpen mensen met het opbouwen van netwerken die essentieel zijn voor goede hulpverlening. Waar nodig voorzien we in lacunes in deze netwerken. Zodra de hulpverlening goed functioneert en er andere partijen zijn die het kunnen voortzetten, dragen we het over en trekken ons terug. We betrekken hulpvragers bij het ontwikkelen van onze hulpverlening. We verwijzen naar andere organisaties die de nodige hulp al bieden. We signaleren en faciliteren.


Strategisch doel 1: Beperken van de gevolgen van noodsituaties. Lees meer

Strategisch doel 3: Vergroten van respect en hulpbereidheid. Lees meer