Strategisch doel 1: Beperken van de gevolgen van noodsituaties.

Bij een crisis of ramp ondersteunen we mensen in nood in hun eerste levensbehoeften: een onderkomen, water, voedsel, toegang tot medische voorzieningen, veiligheid en het herstellen van contact met familie. In Nederland werken we daarvoor samen met de professionele hulpdiensten van de overheid; in internationaal verband werken we samen met zusterverenigingen, de Federatie en het Internationale Comité van het Rode Kruis. We hebben expertise in noodhulpverlening, wat leidt tot kwalitatief hoogwaardige hulp gebaseerd op de behoefte van de ontvanger. Het beperken van de gevolgen van noodsituaties begint bij een goede voorbereiding. Voorlichting over risico’s is daarom heel belangrijk. Ook besteden we veel aandacht aan het opleiden en toerusten van onze mensen. Zodat zij weten wat ze moeten doen om crisissituaties te voorkomen en indien nodig slagvaardig te kunnen handelen.


Strategisch doel 2: Versterken van zelfredzaamheid. Lees meer

Strategisch doel 3: Vergroten van respect en hulpbereidheid. Lees meer