Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Borne Actueel Nieuws Kind onder Vuur 2012
16 mei 2012 |

Kind onder Vuur 2012

​Opening expositie Rode Kruis “Kind onder vuur”

 
Borne – 21 mei 2012. 
 
Om het lot van kinderen in oorlogsomstandigheden onder de aandacht te brengen organiseert het Rode Kruis de interactieve tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’. Deze reizende tentoonstelling was vanaf 24 maart op verschillende locaties in Twente te bezoeken. Op 30 mei a.s. zal de tentoonstelling in Borne om 9.00 uur geopend worden door wethouder Kotteman in het bijzijn van groep 8 van basisschool De Wheele.
Een bezoek aan deze tentoonstelling stelt kinderen in staat om actief te ervaren hoe het is om als kind in een oorlogsgebied te leven.
 
kind onder vuur.png Kind onder Vuur!' laat zien dat kinderen op allerlei manieren met gewapend conflicten kunnen worden geconfronteerd. Zij vormen een kwetsbare groep en worden dan ook vaak extra hard getroffen door oorlog. De tentoonstelling vraagt aandacht voor het groeiend aantal oorlogsslachtoffers onder kinderen, door middel van 5 thema's: dagelijks leven in oorlog, vluchten, gevangenschap, kindsoldaten en landmijnen.
 
Inleving in de situatie van kinderen uit andere delen van de wereld is het uitgangspunt van de expositie. Er wordt een film getoond waarin kinderen uit vroegere en huidige brandhaarden vertellen over hun ervaringen. In de expositieruimte zelf is een vluchtelingentent opgesteld. Op een loopbrug kunnen grote en kleine bezoekers een revalidatieoefening op één been doen.
 
Kortom, er is alle ruimte voor de kinderen om zelf actief het antwoord te krijgen op vragen zoals:
• Hoe is het om als kind te leven in een gewapend    conflict of een oorlogsgebied?
• Waarom werd Kabanda kindsoldaat?
• Waar heb je recht op als je gevangen zit?
• Wat hebben kinderen na een oorlog nodig?
• Welke gevolgen had het ongeluk met een landmijn voor het meisje Shima?
• Welke bescherming biedt het Humanitair Oorlogsrecht?
• Hoe helpt het Rode Kruis?
 
Er zijn ervaren begeleiders van het Rode Kruis aanwezig die de klassen rondleiden en voorafgaand aan de tentoonstelling een korte toelichting geven over humanitair oorlogsrecht. De tentoonstelling is afgestemd op het niveau van de leerlingen van groep 7 en 8. De expositie is te bezoeken van 30 mei tot en met vrijdag 8 juni bij TMZ Het Dijkhuis te Borne (’t Dijkhuis 1). Openingstijden zijn gelijk aan de openingstijden van Het Dijkhuis.