Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Bergen op Zoom Nieuws Watersanitatieproject Papua Nieuw Guinea
23 januari 2011 |

Watersanitatieproject Papua Nieuw Guinea

District Bergen op Zoom e.o. ondersteunt het watersanitatieproject in Papua Nieuw Guinea, Indonesie. Zij ondersteunt dit project eenmalig met een financiele bijdrage.
 
________________________________________________________________
 
Projectbeschrijving
In Nieuw Guinea wordt binnenkort gestart met een basisgezondheidszorg project in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking  en het lokale Rode Kruis.
De belangrijkste componenten zijn het opzetten van een systeem van basisgezondheidsvrijwilligers ( VHM’s= Village Health Workers) en de voorziening van veilig drinkwater. Veel aandacht zal worden besteed aan de opleiding van deze VHM’s om ook het bestaansrecht van het project voor de toekomst te waarborgen. Daarom zal er vooral in het eerste jaar het meeste worden geïnvesteerd in de versterking van het lokale PMI (Indonesische Rode Kruis) en vervolgens in de geselecteerde dorpen voor de selectie en training van  VHW’s. Het is de bedoeling dat het lokale PMI, in een voor het Nederlandse Rode Kruis afbouwende situatie, na verloop van tijd het project geheel zelfstandig draait zoals reeds eerder is gebeurd in vergelijkbare projecten op Borneo.
Het algemene doel van het project is de verbetering van de gezondheid van de bevolking in de geselecteerde dorpen in Nieuw Guinea.
Specifieke doelstellingen:
* Het vergroten van de kennis over gezondheidszorg van de bevolking
* Het bijbrengen van milieu- en hygiënekennis en het verbeteren
  van het milieu- en hygiënegedrag.
* Het leren van het op een juiste manier omgaan met ziekten en verwondingen en zo veel mogelijk behandeling op locaal niveau en de juiste doorverwijzing indien noodzakelijk
* Het vergroten van de beschikbaarheid van veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
* Het verminderen van het aantal ziekten die gerelateerd zijn aan onveilig drinkwater en bacteriële besmettingen

De betrokken dorpen zijn geselecteerd op grond van het criterium “meest kwetsbaar” aan de hand van onderzoek dat  dit jaar wordt verricht door water en gezondheidspecialisten vanuit het Rode Kruis hoofdkantoor in Jakarta. Dit projectteam zal de komende drie jaar de basisgezondheidszorgprojecten in Nieuw Guinea begeleiden in nauwe samenwerking met de lokale PMI organisatie. Dit in nauwe samenwerking met een gedelegeerde die gespecialiseerd is in water en sanitatie projecten.