Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Bergen op Zoom Dit doen we Noodhulp nationaal

Noodhulp nationaal

Mocht zich in Nederland een ramp voordoen, dan kunnen we duizenden vrijwilligers in korte tijd mobiliseren. Met een sterke verankering in alle delen van de samenleving maken de vrijwilligers de Rode Kruis belofte waar: Het Rode Kruis helpt direct. Ver weg en dichtbij. In nauwe samenwerking met professionele hulpdiensten verlenen onze vrijwilligers direct hulp in noodsituaties. Ook bij grote ongevallen, bijna-rampen en evenementen bewijzen Rode Kruis vrijwilligers keer op keer hun waarde.
 
Noodhulp is niet alleen slachtoffers helpen op het moment zelf. Om direct in actie te kunnen komen, moet je ook goed voorbereid zijn. Daarom staan we in elke fase paraat met verschillende activiteiten:
  •  De verspreiding van Eerste Hulp-kennis is een belangrijke manier om de gevolgen van ongelukken en rampen te beperken. Zelfredzaamheid is daarbij evenzo belangrijk. Burgers moeten zelf aan de slag en voorbereid zijn.
  • Belangrijke instrumenten bij de voorbereiding op rampen zijn opleidingen, trainingen en oefeningen. Zo ontstaat een groep vrijwilligers die deskundig is om ingezet te worden bij een ramp of calamiteit. Denk hierbij ook aan de voorbereiding op maatschappelijke crises, zoals hittegolven en een grieppandemie.
  • Tijdens een noodsituatie wordt de hulp ingeroepen van de eenheden Opvang en Verzorging (O&V), SIGMA-teams en Verwanteninformatie voor directe hulp aan slachtoffers. Ook moeten hulpgoederen snel op de goede plek terechtkomen en de communicatie tussen vrijwilligers worden geco√∂rdineerd.
    Al tijdens de noodsituatie moeten wij zorgen dat de nazorg voor de betrokken vrijwilligers is geregeld.

Opvang en verzorging

Soms moeten mensen tijdelijk hun huis uit, bij grote branden in de buurt, bij bomruimingen of bij echte rampen. Die mensen moeten ergens naartoe. De meesten gaan naar familie en vrienden, maar sommigen kunnen dat niet direct regelen en komen terecht in een opvangcentrum dat de gemeente inricht in een sporthal, buurthuis of ander gebouw. 
De gemeente kan daarbij een beroep doen op het Rode Kruis. Verspreid over het land kunnen we 2.000 vrijwilligers inzetten bij het inrichten van opvangcentra en de verzorging van iedereen die daar verblijft.

Verwanteninformatie

Een ramp vindt plaats, paniek breekt uit. Ongeruste familieleden willen weten waar hun dierbaren zijn: leven ze nog wel? Zijn ze veilig? Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan de vuurwerkramp in Enschede, de Nieuwjaarsbrand in Volendam of de brand in het cellencomplex op Schiphol.
Om verwanten te informeren kan de gemeente een beroep doen op de dienst Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis. Die dienst werkt met een telefoonteam en een registratieteam in het geavanceerde, centrale registratiesysteem I-RIS. Inwoners van Nederland kunnen het telefoonteam bereiken door te bellen met een speciaal telefoonnummer dat na de betreffende ramp wordt geopend.
 
Het telefoonteam van de dienst Verwanteninformatie van het Rode Kruis registreert gegevens van gezochte mensen die door de bellers worden doorgegeven. Onze vrijwilligers registreren na de ramp ook de gegevens van de getroffenen met hun verblijfplaats. Medewerkers van politie en ziekenhuizen verzamelen ook gegevens.
 
Verwanteninformatie van het Nederlandse Rode Kruis is een complete dienst, die door de uniforme werkwijze inzetbaar is in het gehele land. Er werken vrijwilligers die opgeleid zijn voor deelname in het telefoonteam, voor registratie van getroffenen en het gebruik van het I-RIS databaseprogramma.
Om deze complete dienst op te zetten en geoefend te houden, sluiten gemeenten die deze assistentie willen een overeenkomst met het Rode Kruis. Steeds meer gemeenten hebben een dergelijke overeenkomst getekend.