Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Apeldoorn Dit zijn we Waar staan we voor

Waar staan we voor

Het Rode Kruis is een symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.
 
Voor de activiteiten in Nederland zijn 34.000 vrijwilligers verantwoordelijk. Het werk is zeer divers.

Wij hebben bijvoorbeeld een tehuis voor ernstig zieke kinderen, vervoeren mensen in een rolstoel, leren minderjarige asielzoekers koken en fietsen.
We bezoeken eenzame ouderen en gehandicapten, we bieden hun hulp zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, we organiseren vakanties voor diegenen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, we bieden vervoer voor mensen die anders niet kunnen reizen. Ook organiseren we leuke activiteiten voor jonge gehandicapte kinderen.
We verlenen medische assistentie bij evenementen en in rampsituaties en we verlenen assistentie aan de bloedbanken rondom de bloedafname en donorwerving. Onze tracingteams helpen asielzoekers en vluchtelingen tijdens en na rampen en oorlogen hun familieleden terug te vinden en het contact te herstellen. Voor achterblijvers van vermisten en de vermisten in Nederland hebben we het Meldpunt Vermisten (tel: 0800-VERMIST), een telefoonteam op het landelijk bureau te Den Haag staat hen te woord.
 
In internationaal verband helpen we slachtoffers van rampen en oorlogen in binnen- en buitenland, door voedselhulp, medische hulp, opvang logistieke hulp, materialen als dekens en tenten, en we bieden structurele hulp bij de wederopbouw van een gebied. Hulpverleners van het Rode Kruis bezoeken kampen in oorlogsgebied waar de krijgsgevangenen dankzij het Rode Kruis geregistreerd worden en medische hulp krijgen. Het Rode Kruis geeft tot slot voorlichting op scholen over Rode Kruisprincipes en Humanitair Oorlogsrecht, en bevorderen internationaal bewustzijn en respect.
 
Onze werkwijze? We bekijken voortdurend waar onze hulp het hardst nodig is, overleggen met hulpvragers en bieden concrete oplossingen aan. Waar het kan, helpen we. Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk! Ons werk in binnen- en buitenland is alleen mogelijk dankzij de giften van bedrijven en particulieren.
Kijk op www.rodekruis.nl voor meer informatie.
Het Rode Kruis is in bezit van het CBF keurmerk, het keurmerk van verantwoorde fondsenwerving en besteding.