Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Apeldoorn Actueel Nieuws Wijkcoördinatoren Zelfredzaamheid
21 februari 2015 |

Wijkcoördinatoren Zelfredzaamheid

Wat doet het Nederlandse Rode Kruis?

Het Nederlandse Rode Kruis richt zich op het voorkomen en beperken van de gevolgen van een noodsituatie. Mensen kunnen in een noodsituatie (klein- of grootschalig) voor zichzelf en anderen meer betekenen als ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en een goed netwerk. Wij noemen dat zelfredzaamheid. Vandaar dat het Rode Kruis in haar strategie "Op weg naar 2020" de volgende drie strategische doelstellingen heeft geformuleerd:
- Beperken van de gevolgen van noodsituaties
- Versterken van zelfredzaamheid
- Vergroten van respect en hulpbereidheid

Ongeveer één vijfde deel van de Nederlandse bevolking is op de één of andere manier verminderd zelfredzaam en dus niet goed in staat in een noodsituatie zichzelf of anderen te helpen. Om ervoor te zorgen dat niemand er in tijden van nood alleen voor staat, is de hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland gericht op het sterker en zelfredzamer maken van mensen en gemeenschappen. Als Rode Kruis streven we naar een samenleving waarin mensen elkaar kunnen en willen helpen. Onder Zelfredzaamheid hebben we landelijk drie aandachtsgebieden met mogelijke activiteiten zoals opleidingen, workshops en huisbezoeken en lokaal één aandachtsgebied:

Landelijk:

- Het vergroten van risicobewustzijn
- Het aanleren van vaardigheden
- Het opbouwen van een netwerk

Lokaal:

- Bijzondere Vakanties en Boodschappendienst


Hoe ziet Zelfredzaamheid in Apeldoorn eruit?
Zelfredzaamheid is een relatief nieuw aandachtsgebied binnen het Rode Kruis waarbinnen nog veel moet worden opgezet. Het bestuur van het Rode Kruis Apeldoorn zoekt vrijwilligers Wijkcoördinator Zelfredzaamheid (m/v) om de bovengenoemde activiteiten op de Ontmoetingsplekken binnen de regio Apeldoorn te organiseren.

De circa 40 Ontmoetingsplekken zijn verspreid over verschillende locaties in Apeldoorn en de dorpen. Op deze plekken kunnen deelnemers terecht voor uiteenlopende activiteiten, ontmoeting en informatie. In het kader van Zelfredzaamheid zijn we hard bezig om op de Ontmoetingsplekken de diensten van het Rode Kruis aan te bieden, al dan niet in samenwerking met andere spelers, zodat de deelnemers in hun eigen directe omgeving ondersteuning kunnen vinden.

Wat gaan de Wijkcoördinatoren Zelfredzaamheid precies doen?

- Zij zijn bij voorkeur bekend in de wijk waar zij werkzaam zijn en daardoor goed op de hoogte wat er speelt en weten wat de behoeftes zijn
- De deelnemers op de Ontmoetingsplekken enthousiasmeren voor de aangeboden diensten van het Rode Kruis
- Hebben een brede blikveld, zijn het aanspreekpunt, werken onder andere samen met andere aanbieders ter plekke
- Kunnen relaties aanknopen, netwerk opbouwen en inzetten, mensen kunnen verbinden met elkaar
- Vraagbehoefte kunnen analyseren en vertalen naar aanbod van het Rode Kruis of andere aanbieder (s)

Waar herkennen de Wijkcoördinatoren Zelfredzaamheid zich in?
-
Onderschrijven de grondbeginselen van het Rode Kruis
- Hebben affiniteit met zelfredzaamheid
- Zijn zelfstartend en initiatiefrijk
- Goed organiseren, plannen, afspraken maken gaat hen makkelijk af
- Kunnen hun eigen enthousiasme makkelijk overbrengen op anderen
- Hebben gevoel voor menselijke verhoudingen en zijn sociaal en communicatief vaardig
- Zijn in staat een groep vrijwilligers te sturen en te begeleiden
- Weten hoe een relatienetwerk op te bouwen in wijken, met de gemeente en andere aanbieders
- Kunnen prima omgaan met standaard kantoorautomatisering

Wat biedt het Rode Kruis?
-
De mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen met zelfredzaamheid en als coördinator voor een groep vrijwilligers
- De mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en de bewoners van de regio Apeldoorn
- De mogelijkheid interne opleidingen te volgen waaronder de introductiecursus van het Rode Kruis
- Reis- en onkostenvergoeding
- Verzekering

Wilt u meer weten over deze vrijwilligersfunctie?
Dan kunt u contact opnemen met Sytse Kloosterman, bestuurder Zelfredzaamheid, via e-mail sytse.kloosterman@gmail.com of telefonisch 06-28714556

U wilt meteen solliciteren?
Heel graag, want wij zijn erg benieuwd hoe u deze nieuwe vrijwilligersfunctie denkt in te vullen. U kunt uw motivatiebrief met Curriculum Vitae sturen naar zelfredzaamheid.apeldoorn@gmail.com