Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Samen in Amsterdam Verhalen van vrijwilligers Waarom heb ik zo lang gewacht om dit werk te doen!
13 juli 2012 |

Waarom heb ik zo lang gewacht om dit werk te doen!

Bé Truong pasfoto.jpg
 
Naam: Bé Truong
Leeftijd 28 jaar
Beroep: Student Master Corporate Communication
Project: Matchmaker voor Samen in Amsterdam
 
 

 

"Ik had veel eerder met vrijwilligerswerk moeten beginnen en vooral met het project Samen in Amsterdam! "

 
 
Als ik terugkijk naar wat ik allemaal gedaan heb en wat ik allemaal nog ga doen voor de deelnemers, denk ik bij mijzelf: “waarom heb ik zo lang gewacht om dit werk te doen!”.
 
Het meeste waardevolle aan dit project vind ik wat ik allemaal als matchmaker (zie kader)  voor de deelnemers beteken. Alleen al bij het voeren van intakegesprekken bij de deelnemers, geef ik deze mensen hoop. Hoop op een leuk maatje om samen iets leuks te doen, iets te ondernemen, samen te lachen, samen te praten. Het zijn kleine dingen die een mens gelukkig maken. Ik heb altijd gedacht, eenzaamheid, daar kies je toch zelf voor? Maar tijdens dit project, ben ik achter gekomen dat ik er helemaal naast zit. Eenzaamheid is onzichtbaar en het overkomt je, een mens kiest hier niet voor!
 
Als matchmaker van het project Samen in Amsterdam ga ik altijd met een grote glimlach weg bij deelnemers. Met de deelnemers voer ik een gesprek over onder andere eenzaamheid en praat ik met hen over hun wensen en behoeftes ten opzichte van het project en de vrijwilliger. Uit de verhalen merk ik dat alleen al een luisterend oor of een gesprekje een mens al gelukkig kan maken. Uit de evaluaties, eens in het half jaar, hoor ik hoe enthousiast de deelnemers zijn over hun vrijwilliger en wat voor leuke dingen ze samen doen.
 
De vrijwilliger komt eens in de veertien dagen en blijft voor een paar uurtjes. In deze uren vermaken zij zich enorm, maar dan moet de vrijwilliger weer vertrekken, op weg naar zijn of haar eigen (drukke) leven. De deelnemer blijft dan weer alleen achter. Dit zijn geen leuke momenten, maar van binnen weet de deelnemer dat zij elkaar over veertien dagen weer zien. Dit zijn momenten waar een deelnemer zich enorm op verheugd.
Eenzaamheid is niet op te lossen met een maatje alleen, maar wel als daar ook een plan voor zelfredzaamheid aan gekoppeld wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken welke activiteiten er in de buurt zijn, waar de deelnemer aan deel kan nemen. De vrijwilliger is er dan om te helpen die eerste stappen te nemen. 
 
De vrijwilligers betekenen niet alleen veel voor de deelnemers, maar de deelnemers betekenen ook veel voor mij. Door alleen al vertrouwen te hebben in mij op een leuk maatje maakt dit mij al erg blij! Vandaar de grote glimlach bij vertrek
 
================================================================= 
Wat is een matchmaker?
 
Een matchmaker doet de intakegesprekken en evaluaties met deelnemers. Zij matched vrijwilligers en een deelnemers aan elkaar op basis van hun gegevens en wensen. Het Rode kruis besteedt veel aandacht aan een goede match tussen vrijwilliger en deelnemer omdat het belangrijk is dat er een ‘klik’is. Zo wordt er door de matchmaker goed gekeken naar persoonlijkheid, adres, interesses, en agendawensen.
 
Het Rode Kruis Amsterdam heeft regelmatig vacatures voor matchmakers. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!