Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Jongeren Nieuws "EHBO: Fijn als iedereen het zou kunnen!"
23 februari 2016 |

"EHBO: Fijn als iedereen het zou kunnen!"

​​​​​Fede​​rico Beccia (28), projectleider EHBO-cursussen voor particulieren, vertelde ons deze maand iets over EHBO Op Maat: de cursussen EHBO voor kwetsbare groepen. Ook sprak hij over de huidige instroom van vluchtelingen. ​Lees hieronder over zijn werk!​


Zou je wat kunnen vertellen over jezelf? Hoe bent u begonnen bij het Rode Kruis?

Na mijn studie kwam ik terecht in een bepaalde bedrijfstak die me niet helemaal lag en om werkervaring op te doen, ben ik vrij intensief vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis gaan doen . Dit was op het gebied van EHBO, omdat ze daar toen toevallig veel behoefte aan hadden. Er was gewoon veel te doen op de afdeling! Zo ben ik er als het ware ingerold, alleen heb ik nu dan ook echt een functie als projectleider van de EHBO-cursussen voor particulieren.

Wat houden je werkzaamheden bij het Rode Kruis in?

Ik ben eigenlijk op twee verschillende gebieden werkzaam, namelijk op het gebied van particulieren en de wat kwetsbaardere groepen. De particulieren schrijven zich een voor een in en betalen ook om een EHBO-cursus te volgen. Ik zorg er dan op mijn beurt voor dat dit ingericht wordt op een manier die financieel ook haalbaar is. Het Rode Kruis organiseert daarnaast EHBO-cursussen voor kwetsbare groepen, mensen die het niet zelf kunnen betalen. Het Rode Kruis neemt het dan voor zijn eigen rekening en dat noemen we EHBO Op Maat. EHBO Op Maat is vorig jaar begonnen als een initiatief.

Waarom is EHBO Op Maat juist zo belangrijk?

EHBO Op Maat is, wat ik eerder al zei, dus bedoeld voor mensen die niet 1, 2, 3 in staat zijn om een EHBO-cursus te volgen. Deze groep bestaat onder andere uit vluchtelingen die al wat langer in Nederland verblijven en over het algemeen asielzoekers zijn, of kwetsbare migranten. Daarnaast gaan we in maart ook EHBO-cursussen aanbieden tegen een gereduceerd tarief voor mensen met een stadspas voor minima (minimuminkomens) in alle stadsdelen van Amsterdam. Tevens wil het Rode Kruis ook cursussen verzorgen voor mensen die bij de Voedselbank komen en het moeilijk hebben. Deze doelgroepen zijn belangrijk, omdat de zelfredzaamheid wordt vergroot.

Welke particulieren zie je vooral EHBO-cursussen volgen?

We zien vooral vrouwen van tussen de 30 en 45 jaar oud met kinderen een EHBO-cursus volgen, alhoewel het kan verschillen per cursus. De reanimatiecursus trekt bijvoorbeeld een wat ouder publiek aan, omdat dat meer van pas kan komen in hun sociale kring.


Slechts 3,2 procent van de Nederlanders heeft een EHBO-diploma op zak. Hoe kan dit aantal worden verhoogd? In andere woorden, welke groepen zou je graag meer betrekken bij EHBO-cursussen?

Eigenlijk zou ik iedereen graag een EHBO-cursus zien volgen. Het zou fijn zijn als er altijd wel iemand kan helpen in noodsituaties. We hebben tegenwoordig zoveel kennis, maar ondertussen zijn er maar weinig die weten wat ze moeten doen als iemand naast ze in elkaar zakt. Ik hoop dat er meer bewustwording komt en dat mensen beseffen hoe belangrijk een EHBO-cursus daadwerkelijk kan zijn. Uiteindelijk komen er dan steeds meer mensen die ermee in aanraking komen in hun omgeving, wat ze misschien eerder over de streep trekt.

Zou de huidige generatie jongeren verplicht EHBO-cursussen moeten doen om het aantal mensen met een EHBO-diploma te vergroten?

Het zou zeker mooi zijn als jongeren via school iets zouden leren over EHBO en zich er wederom bewust van worden. Ik weet niet of iets verplichten echt gaat werken, ook al is er in Duitsland wel een regeling ingesteld die mensen verplicht een EHBO-diploma te hebben voor het halen van hun rijbewijs. Zo'n tussenstap is wellicht haalbaarder.​

Deze week staat op de website van NOS dat het Rode Kruis op zoek is naar ruim duizend nieuwe vrijwilligers die EHBO kunnen verlenen. Door de instroom van vluchtelingen heeft het Rode Kruis meer mensen nodig. Welke Eerste Hulp zullen deze vrijwilligers vooral moeten verlenen?

Bij de crisisopvang komen vluchtelingen binnen die al wat langer, vaak een paar weken, onderweg zijn geweest en slecht verzorgd zijn. De vrijwilligers kunnen deze mensen voorzien van informatie; misschien zitten ze met dringende hulpvragen. Uiteraard zijn er ook mensen die lichte verwondingen hebben, zoals een verstuikte enkel, en daar heel lang mee hebben rondgelopen. Die lichte verwondingen kunnen dan door vrijwilligers worden verholpen. Zo'n EHBO-post kan ook beoordelen of iemand naar de dokter of het ziekenhuis moet.

Wat is je standpunt over EHBO-cursussen voor de kwetsbare migranten zelf? Is het haalbaar om ze, wellicht op den duur, zelf een EHBO-cursus te laten volgen?

Vorig jaar hebben we cursussen aangeboden met organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen of migranten om de zelfredzaamheid te vergroten. Na de pilot te hebben voltooid, hebben we besloten om de cursussen inhoudelijk aan te passen en ander materiaal aan te bieden. We merkten op dat de cursisten nog geen idee hadden wat ze moesten doen als er wat zou mogen gebeuren, zoals 112 bellen. Er moest dus duidelijk aandacht worden besteed aan de basiskern van EHBO, namelijk hoe er zo snel mogelijk professionele hulp kan komen in noodsituaties en niet zozeer aan het verrichten van handelingen. Dat is tot nu toe nog niet in de praktijk uitgevoerd, maar het is zeker het plan om kwetsbare migranten deze cursussen aan te bieden en daarnaast ook een hand-out te verspreiden met aangepaste informatie voor deze groep.

Zou je​ zelf nog wat kwijt willen in de nieuwsbrief van Humanity Networks?

Als je geïnteresseerd bent in EHBO of het Rode Kruis in het algemeen, kan je altijd kijken voor vrijwilligerswerk of een stage op de website. En natuurlijk is het altijd handig om zelf een EHBO-cursus volgen!​

Artikel delen?