Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Jongeren Nieuws Factsheet Broeikaseffect
25 maart 2016 |

Factsheet Broeikaseffect

​​Het Rode Kruis zal in de toekomst steeds vaker hulp moeten verlenen aan mensen die getroffen worden door klimaatverandering. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door het broeikaseffect. In deze factsheet lees ​je wat het broeikaseffect ook alweer inhoudt.​

Wat was het broeikaseffect ook alweer? 

- Broeikasgassen zijn gassen die worden uitgestoten door mensen, bijvoorbeeld door het v​erbranden van fossiele brandstoffen, het houden van vee, en het kappen van bos. 

- Koolstofdioxide en methaan zijn voorbeelden van broeikasgassen, en zijn sinds het bestaan van de aarde altijd al aanwezig geweest in de dampkring. 

- Mensen zijn sinds de twintigste eeuw zo veel broeikasgassen gaan produceren, dat deze in een versneld tempo in de dampkring terecht komen. 

- Broeikasgassen in de dampkring leggen als het ware een deken over de aarde. 

- De deken zorgt er, net als een broeikas, voor dat warmte van zonlicht wordt vastgehouden op aarde. In een broeikas zorgen de glazen wanden ervoor dat zonlicht dat in de kas valt en weerkaatst, niet meer de kas uit kan. Het zonlicht warmt daardoor de kas op. Op dezelfde manier houden broeikasgassen in de dampkring het zonlicht vast op aarde, waardoor de aarde wordt opgewarmd. 

Gevaren voor de mens...  

- Door opwarming van de aarde zullen orkanen heviger worden. 

- Sommige landen zullen vaker geteisterd worden door overstromingen, andere door extreme droogte en bosbranden. 

- In een warmer klimaat gedijen bepaalde nare beestjes een stuk beter, zoals muggen en bacteriën. Die zorgen ervoor dat ziektes en plagen veel meer zullen voorkomen. 

- Omdat veel planten en dieren niet in staat zijn om zich aan te passen aan de snel stijgende temperaturen, zullen veel soorten uitsterven. Dit zal effect hebben op de hoeveelheid voedsel die wij tot onze beschikking hebben. 

Wist je dat...  

- Alleen al in 2003 zijn meer dan 30.000 mensen in Europa overleden aan hittegolven veroorzaakt door het broeikaseffect. 

- De hoeveelheid koolstofdioxide is in de afgelopen 650.000 jaar nog nooit zo hoog geweest. Verder terug in de tijd kunnen we nog niet meten. 

- De aarde is sinds het eind van de negentiende eeuw opgewarmd met gemiddeld 0,9 graden (PBL, KNMI). Dit lijkt weinig, maar dit is de snelste temperatuurstijging ooit gemeten. 

- Als we niets doen tegen het broeikaseffect, zal de aarde aan het einde van deze eeuw naar alle waarschijnlijkheid met 3 tot 9 graden zijn opgewarmd. 

- Op de Noordpool is het tegenwoordig warm genoeg voor meeuwen om te kunnen overleven.​


Als we met z’n allen relatief kleine aanpassingen in onze levensstijl maken, kunnen we onze uitstoot van broeikasgassen al een heel stuk terugdringen. Hier lees je praktische tips die je direct kunt toepassen in je eigen leven.​

Ook Nederland zal vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. In een interview legt Esther Helmig uit wat het Rode Kruis Amsterdam doet om mensen, die verminderd zelfredzaam zijn, te helpen bij extreme weersomstandigheden.​

Artikel delen?