Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Dit doen we Hulp aan vluchtelingen

Hulp aan vluchtelingen

​Het Rode Kruis zet zich in Amsterdam actief in voor de kwetsbare medemens, ook voor  vluchtelingen. Zo hebben we verschillende projecten die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van deze stadgenoten.

Artikel delen?

Voor vluchtelingen heeft het Rode Kruis in Amsterdam de volgende projecten: 

  • ​​Buddy2buddy​ - buddyproject voor minderjarige vluchtelingen
  • Zorgcafé​​- voorlichting voo​​r vluchtelingen over de zorg en psychosociale ondersteuning
  • OOM ​- ondersteuning van ongedocumente​erde migranten
  • Noodopvang​ - ondersteuning bij noodopvang van vluchtelingen
  • EHBO-cursussen​ voor vluchtelingen​
  • Tracing​ - hulp bij het herstellen van contact met verloren familieleden

 ​​Buddy2buddy​

Het Rode Kruis is in Amsterdam gestart met een speciaal buddyproject voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV's). Deze jonge vluchtelingen bevinden zich in een kwetsbare positie: na hun achttiende verjaardag staan ze er in principe alleen voor, terwijl ze in deze periode ook geconfronteerd worden met een aantal belangrijke en lastige zaken, zoals studiekeuze, het vinden van woonruimte en het zoeken van werk. ​

Om hierbij ondersteuning te bieden heeft het Rode Kruis 20 vrijwilligers in de leeftijd van 19 tot 24 getraind. ​Deze vrijwilligers, die als geen ander weten waar een jongvolwassene in Nederland mee te maken krijgt, brengen minimaal 4 uur in de week met hun buddy door. Daarnaast volgen de jongeren samen een EHBO-cursus van het Rode Kruis. Het doel van het buddyproject is om de zelfredzaamheid van jonge vluchtelingen zo te versterken.​​

Buddy2buddy Arianne is een van de buddy's

​Zorgcafé

​Samen met Dokters van de Wereld organiseert het Rode Kruis in ontmoetingscentrum BOOST (nabij het AZC Wenkebachweg) het Zorgcafé. Hier kunnen vluchtelingen laagdrempelig terecht met hun vraag, verhaal of probleem en wordt psychosociale ondersteuning geboden.

Het doel van het Zorgcafé is tweeledig. Enerzijds worden vluchtelingen wegwijs gemaakt in het aanbod en de regelgeving van de Nederlandse gezondheidszorg, zodat zij weten waar ze de zorg kunnen vinden die aansluit op hun hulpvraag. Anderzijds moet het Zorgcafé een plaats zijn waar vluchtelingen zich gehoord en ondersteund voelen in een stressvolle periode in hun leven.

Het Zorgcafé is van start gegaan als een pilot voor 6 maanden.​​

Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Ook in Amsterdam loopt het Rode Kruis-project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM). Dit project is gericht op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van ongedocumenteerde migranten, een diverse groep mensen die zich dagelijks geconfronteerd ziet met onzekerheden op het gebied van onderdak, gezondheidszorg, voedsel, toekomst en veiligheid.

Zo werkt het Rode Kruis binnen Project OOM aan het bevorderen van de kennis, vaardigheden en veerkracht van ongedocumenteerde migranten. In Amsterdam organiseren we aangepaste EHBO-cursussen, de workshop Wegwijs in de Zorg en diverse workshops psychosociale ondersteuning en psycho-educatie. Daarnaast wordt de zorgcontinuïteit voor deze groep verbeterd door afstemming met zorg- en hulporganisaties en het vergroten van samenwerking binnen het regionale netwerk.

ongedocumenteerde migranten
Fotograaf: Erik Smits

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Daarom wordt er binnen het project gewerkt aan het vergroten van respect voor en hulpbereidheid aan ongedocumenteerde migranten, door o.a. regionale en landelijke pleitbezorging.

Dit project wordt uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis, in nauwe samenwerking met zorg- en hulporganisaties en (lokale) overheden. Anno 2017 is het project OOM uitgerold in Almere, Amsterdam, Detentiecentrum Zeist, Detentiecentrum Rotterdam en Groningen.

Voor meer informatie over project OOM in Amsterdam kunt u contact opnemen met Sabrina Poorte op telefoonnummer 020-6226211 of 06-10501604.

 ​Noodopvang vluchtelingen

Het Rode Kruis Amsterdam is vanaf de start in 2015 betrokken geweest bij de noodopvang voor vluchtelingen. De medewerkers en vrijwilligers van de afdeling Amsterdam hebben in totaal 6 opvanglocaties ingericht met onder andere bedden, dekens en kussens. Ook zijn er in Amsterdam drie Welkom Winkels geweest waar vluchtelingen kleding en hygiëneproducten konden ophalen.

Daarnaast heeft het Rode Kruis Amsterdam vluchtelingen die arriveerden op Amsterdam CS opgevangen en begeleid naar de opvanglocaties, Eerste Hulp geboden en geholpen bij het leggen van contact met familieleden.

Noodopvang vluchtelingen 

​​EHBO-cursussen voor vluchtelingen

Het Rode Kruis Amsterdam organiseert EHBO-cursussen voor vluchtelingen, om daarmee de zelfredzaamheid te vergroten. Deze cursussen zijn afgestemd op de kennis en behoeften van deze kwetsbare groep. Zo wordt er behalve aan EHBO-vaardigheden ook aandacht besteed aan zaken daaromheen, zoals het bellen van 112. 

Voor meer informatie over de EHBO-cursussen voor vluchtelingen kunt u contact opnemen met Federico Beccia op telefoonnummer 020-6226211.​​ 

EHBO cursussen voor vluchtelingen