Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Dit doen we Hulp bij rampen Verwanteninformatie

Verwanteninformatie

In eerste instantie was het de bedoeling dat het RIS-team alleen in actie zou komen in het "call centre", dat ingericht is in het gebouw van het Register Amsterdam aan de Stadhouderskade. Teamleden zouden als taak hebben het telefonisch verzamelen en/of verstrekken van informatie aan en/of over personen die betrokken waren bij een ramp of calamiteit. 

 
Na enige tijd is hieraan toegevoegd als taak het op de plaats van de ramp/calamiteit verzamelen en/of verstrekken van informatie aan/over personen die betrokken zijn geweest bij de ramp/calamiteit. Onze basisopleiding bestaat uit een tiental lessen waarbij de nadruk wordt gelegd op gesprekstechnieken, de teamleden worden getraind op het voeren van invoelende gesprekken met mensen die net of zelf iets ingrijpends hebben meegemaakt of wiens familielid/naaste waarschijnlijk hierbij betrokken is.
 
In deze lessen wordt onderling geoefend en ook is er enkele keren een acteur aanwezig die "slachtoffer" speelt. Daarnaast trainen we bij het Register Amsterdam enige keren per jaar in het aan de telefoon verzamelen van gegevens over slachtoffers die later in de computer zullen worden ingevoerd. Ook hebben we tot nu toe enige basis-computertraining gekregen.
 
Na deze lessen worden er elk jaar zogenaamde herhalingslessen gehouden, die nodig zijn om de verkregen kennis regelmatig op te frissen. We komen zo'n 10 keer per jaar bij elkaar voor bijscholing en teambuilding en werken nauw samen met het O&V.
 
Verder komt het team nog af en toe bij elkaar voor de uitwisseling van informatie en om elkaar ook in ontspannen sfeer te spreken (het jaarlijkse etentje).

RIS Landelijk

Het RIS-team Amsterdam is onderdeel van het grotere netwerk van de rampenhulpverlening: er bestaat ook een zgn. "landelijk RIS" - VWI genoemd - dat ten tijde van een grote ramp of calamiteit, waarbij het niet direct duidelijk is welke regio er bij betrokken is, wordt ingeschakeld. De leidinggevenden van het landelijk VWI zorgen er dan voor dat de RIS-teamleden in het land worden opgeroepen. Binnenkort zal er een geheel vernieuwd I-RIS-systeem worden ingevoerd, zodat het werken voor het landelijk RIS decentraal kan plaatsvinden, de informatie en de verkregen gegevens gaan via internet (d.m.v. een beveiligde code) rechtstreeks naar de betrokkenen.

Het RIS-team Amsterdam is een aantal keren in actie geweest. Bij de Schipholbrand en na de aanslagen op de Twin Towers in New York (2001). Hier hebben leden van ons team het call centre in Zoetermeer bemand om telefoontjes van ongeruste familieleden te registreren en later zo mogelijk terug te bellen met informatie.
 
Verder neemt het RIS-team ieder jaar deel aan de grote oefening van alle takken van de rampenhulpverlening van het Rode Kruis Amsterdam e.o., waarbij we kunnen oefenen in samenwerking met SIGMA- en Opvang en Verzorgingsteams.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt kunt u een e-mail sturen naar noodhulp@redcross.nl.