Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amsterdam Dit doen we Hulp bij rampen Opvang en Verzorging

Opvang en Verzorging

Het O&V-team is onmisbaar tijdens een ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij de ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacués.

Wat doen de vrijwilligers

Mensen die zich in een stresssituatie bevinden hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken: een gesprek,  koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken (van kranten, tijdschriften, spellen en knuffels voor de kinderen tot stoelen, tafels en bedden). Het O&V-team zorgt hiervoor.
 
Het kan ook voorkomen dat de vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers, ook op een slechtnieuws gesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.

O&V Amsterdam

De omstandigheden van de calamiteit vraagt om flexibiliteit van de hulpverleners. De ene keer staan hulpverleners in een sporthal om mensen onderdak te bieden (najaarsstorm RAI en cacaobrand in Wormer). De andere keer verlenen ze op straat de eerste opvang (treinongeval Amsterdam CS en evacuatie Leo Polakhuis na brand).

Belangrijk

Recente ervaringen hebben ons geleerd dat de opvang van niet gewonde slachtoffers een eerste stap op weg is naar de verwerking van datgene wat men heeft meegemaakt. Juist in deze situaties is het belangrijk dat men het verhaal kwijt kan, een luisterend oor kan vinden, begrip krijgt van goed getrainde, vriendelijke en begripvolle vrijwilligers, ook al vertelt iemand zijn ervaringen voor de zoveelste keer.
 
Het observeren van op het eerste gezicht niet gewonde slachtoffers vereist kennis en ervaring; in een voor het slachtoffer ongewone situatie kunnen lichte verwondingen in eerste instantie soms verborgen blijven. De vrijwilligers worden speciaal getraind om alert te zijn op deze verborgen verwondingen. Vrijwilligers van het O&V-team die tevens in het bezit zijn van een Eerste Hulp diploma kunnen hierop eerste hulp bieden.

Opleiding

Iedere hulpverlener volgt de gecertificeerde basisopleiding O&V. Deze opleiding van 4-6 avonden behandelt alle aspecten die tijdens inzetten aan bod komen: inrichting opvangcentrum, omgaan met slachtoffers, schokkende gebeurtenissen, slecht nieuws gesprekken, communicatie, verwijzen naar en samenwerken met andere professionele hulpdiensten. Er zijn herhalings en verdiepingslessen. De O&V teamleden komen 10 keer per jaar bijeen voor de opleiding en teambuilding. (Daarnaast draait het team mee bij grootschalige oefeningen met de gemeente en ketenpartners.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Noodhulp kunt u contact opnemen met het Rode Kruis Amsterdam 020 622 62 11 of per e-mail noodhulp@redcross.nl.