Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amstelveen Wat kunt u doen Doe een gift

Doe een gift

Donatie/ Giften

De kosten van onze activiteiten stijgen en de inkomsten staan onder grote druk. Dankzij onze donateurs zijn wij jarenlang (al 75 jaar!) in staat om de mensen in Amstelveen die extra aandacht verdienen te helpen.

Denk bijvoorbeeld aan het wandelproject voor ouderen die slecht kunnen lopen of zich buitenshuis onzeker voelen. Of de speciale fietsen waardoor we met mensen die aan een rolstoel zijn gebonden, fietstochten kunnen maken. Daarnaast komen iedere woensdag- en donderdagochtend een grote groep Amstelveners bij elkaar om handwerkproducten te maken. U kent vast ook wel de betaalbare vakanties voor mensen met een beperking. Misschien onbekend, maar dagelijks bellen inwoners uit Amstelveen elkaar voor het broodnodige contact. En vergeet daarbij ook niet het grote aantal personen dat jaarlijks een training EHBO volgt.

Om alle lokale activiteiten te kunnen (blijven) bekostigen kunnen we niet zonder financiële steun van de Amstelveners.
Indien u voornemens bent een donatie te storten ten goede van het Rode Kruis Amstelveen kunt u dit bedrag rechtstreeks over maken op het rekeningnummer bij de Rabobank: 30.23.38.500 t.n.v. Rode Kruis Amstelveen,  een afdeling die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Hierdoor wordt uw bijdrage voor de volle 100% besteed in uw eigen woon- en leefomgeving.

Laten we er samen voor zorgen dat onze medemens in Amstelveen nu en in de toekomst op steun van het Rode Kruis kan blijven rekenen. Elk bedrag is welkom door giften.  Onze dank is groot! 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rode Kruis Amstelveen 020-6414499 of per e-mail info@rodekruisamstelveen.nl