Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Amersfoort Dit doen we Hulp bij rampen Opvang en Verzorging

Opvang en Verzorging

Het team Opvang en Verzorging is onmisbaar tijdens een ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij de ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacu├ęs.

Wat doen de vrijwilligers

Mensen die zich in een stressstiuatie bevinden, hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken: een gesprek, koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken (van kranten, tijdschriften, spellen en knuffels voor de kinderen tot stoelen, tafels en bedden). Het team Opvang en Verzorging zorgt hiervoor.
 
Het kan ook voorkomen dat vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers. Ook op een slechtnieuwsgesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.

Belangrijk

Recente ervaringen hebben ons geleerd dat de opvang van niet gewonde slachtoffers een eerste stap is naar de verwerking van datgene wat men heeft meegemaakt. Juist in deze situaties is het belangrijk dat men het verhaal kwijt kan, een luisterend oor kan vinden, begrip krijgt van goed getrainde, vriendelijke en begripvolle vrijwilligers, ook al vertelt iemand zijn ervaringen voor de zoveelste keer.
  
Het observeren van op het eerste gezicht niet gewonde slachtoffers vereist kennis en ervaring; in een voor het slachtoffer ongewone situatie, kunnen lichte verwondingen in eerste instantie soms verborgen blijven. De vrijwillgers worden speciaal getraind om alert te zijn op deze verborgen verwondingen. Vrijwilligers van het team Opvang en Verzorging zijn daarom tevens in het bezit van een Eerste Hulp diploma.

Opleiding

Iedere hulpverlener volgt de gecertificeerde basisopleiding Opvang en Verzorging. Deze opleiding van 4-6 avonden behandelt alle aspecten die tijdens inzetten aan bod kunnen komen: inrichting opvangcentrum, omgaan met slachtoffers, schokkende gebeurtenissen, slechtsnieuwsgesprekken, communicatie, verwijzen naar en samenwerken met andere professionele hulpdiensten. Er zijn herhalings- en verdiepingslessen en (grootschalige) oefeningen met de gemeente en ketenpartners.

Meer informatie

Voor meer informatie over Noodhulp kunt u contact opnemen met onze afdeling via info@rodekruisamersfoort.nl of telefoonnummer 033 472 75 53.