Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Alphen aan den Rijn Dit doen we EHBO Algemene voorwaarden EHBO-aanvraag

Algemene voorwaarden EHBO-aanvraag

‚Äč

   Algemene Voorwaarden EHBO bij evenementen
   Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.

1. Algemeen

 1.1 Het Rode Kruis handelt volgens de 7 grondbeginselen van het    Internationale  Rode Kruis. Dit zijn Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid,  Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid.
 1.2 Het Rode kruis helpt onvoorwaardelijk, maar u zult begrijpen dat wij wel bepaalde   afspraken met elkaar moeten maken om de inzet zo optimaal mogelijk te laten  verlopen.
 1.3 De vrijwilligers van het Rode Kruis worden niet betaald voor hun inzet.

2. Aanvraag EHBO bij evenementen 

 2.1 Aanmelding
 Indien u van onze diensten (EHBO bij evenementen) gebruik maakt, dan  moet het   hiervoor bestemde aanvraagformulier ingevuld en ondertekend worden geretourneerd.
U kunt deze aanvragen via e-mail:  coord.evement@rodekruis-aadr.nl
 2.2 Ons adres
 Postadres      Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
                         Dillenburg 2
                         2404 EV  Alphen a/d Rijn
 e-mail:           coord.evenement@rodekruis-aadr.nl
 Gegevens Co√∂rdinatoren  hulpverleningen:
  Naam:    Peter en Elly Ridder
  Telefoonnummer 0172-492496 
 2.3 Minimale aanvraagtermijn
 De aanvraag EHBO bij evenementen dient uiterlijk 5 weken voor het evenement   bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig om onze vrijwilligers te werven voor de  hulpverlening.
 2.4 Het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o. wijst u erop dat de mogelijkheid bestaat   dat de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.
 2.5 Het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o. zal ernaar streven om zo snel mogelijk   schriftelijk uitsluitsel te geven.

3. Werkzaamheden Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.

 3.1 Naar aanleiding van het vragenformulier zal het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn   bepalen hoeveel vrijwilligers ingezet zullen worden. Dit zijn er altijd minimaal twee.
 3.2 EHBO-handelingen conform laatste druk Oranje Kruisboekje en goedgekeurde  behandelingsprotocollen.
 3.3 Opvang en verzorging (niet gewonde) slachtoffers.
 3.4 Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of ambulance ingeschakeld.   Het Rode Kruis is niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten.
 3.5 De Rode Kruis bus is niet geschikt voor vervoerstaken die normaal door een ambulance   worden uitgevoerd.
 3.6 Eventueel volgens afspraak tijdelijke opvang van zoekgeraakte kinderen.
  Er zal dan met de organisatie een afspraak gemaakt worden over een eventuele opvanglocatie.
 3.7 De Rode Kruisvrijwilligers kunnen niet ingezet worden voor orde- en veiligheidstaken.
 3.8 Het Rode Kruis zal niet als bezemwagen fungeren. Kan echter wel uitvallers en/of   overige slachtoffers langs een route behandelen cq vervoeren naar een EHBO post
 3.9 De communicatiemiddelen van het Rode Kruis zijn alleen bedoeld voor de  noodzakelijke berichtgeving van het Rode Kruis

4. Bescherming privacy slachtoffers 
4.1 Opvangruimte gewonden.
 Om de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar   mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandelt in een door de organisatie   beschikbare behandelruimte.
Bij buitenactiviteiten kan eventueel op verzoek van de organisatie door het Rode Kruis   een opvang- en behandelruimte ingezet worden.
 4.2 Noteren persoonsgegevens slachtoffer.
 Tijdens de opvang en verzorging van slachtoffers (en zoekgeraakte kinderen) wordt   door het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o. een aantal persoonsgegevens genoteerd   Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden met de uiterste zorg behandeld.
Indien nodig worden deze gegevens aan de hulpdiensten verstrekt. 
Alle zaken die in vertrouwen aan een Rode Kruisvrijwilliger verteld worden,
zullen ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan derden worden verteld.

5. Aansprakelijkheid Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o

5.1 Voor de Rode Kruisvrijwilligers is door het Nederlandse Rode Kruis een 
collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 5.2 Het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o. zal ervoor zorg dragen dat  er goed    opgeleide vrijwilligers met minimaal een geldig EHBO diploma worden ingezet.
5.3 De Rode Kruisvrijwilliger zal geen voorbehouden handelingen volgens de wet BIG    verrichten.

6. Kosten hulpverlening.

 6.1 Tarieven
De vergoeding wordt gevraagd om de kwaliteit en de kwantiteit van de 
dienstverlening van het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o. in stand te   kunnen houden. Eventuele onkostenvergoedingen ( reiskosten / catering ) voor   de vrijwilligers worden ook in rekening gebracht.
De reiskostenvergoeding vrijwilligers vind plaats conform de onkostenvergoedings- regeling van het Nederlandse Rode Kruis. 
Als vertrekpunt wordt hierbij het afdelingsgebouw Alphen aan den Rijn aangehouden.
 6.2 Betalingstermijn
Wij verzoeken u om binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur het bedrag over te maken
op IBAN: NL19 RABO 0153185120
 t.n.v. het Rode  Kruis Alphen aan den Rijn onder vermelding van het  factuurnummer.