Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Alphen aan den Rijn Actueel Nieuws Collecteweek Rode Kruis
19 juni 2016 |

Collecteweek Rode Kruis

​​​​

Alphen aan den Rijn e.o. start 19 juni
 
Van 19 juni tot en met 25 juni collecteren vrijwilligers van het Rode Kruis
Alphen aan den Rijn e.o. huis aan huis in de gemeentes Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
Het collectegeld zal geïnvesteerd worden in onder andere het bevorderen van de zelfredzaamheid van de lokale inwoners, het verzorgen van diverse workshops op scholen en het organiseren van vakantieprojecten voor ouderen en mensen met een beperking.
Het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o. zet zich steeds meer in om de zelfredzaamheid van de inwoners van Alphen aan den Rijn e.o. te vergroten zowel in noodsituaties als in het dagelijks leven.
Regelmatig worden er preventie workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Een speciale doelgroep is het voortgezet onderwijs. Zo worden er workshops georganiseerd om de scholieren handvatten aan te reiken om  na te denken over ‘wat te doen bij een acute noodsituatie’.
De opbrengst van de collecte wordt ook geïnvesteerd in het organiseren van
sociale activiteiten, zoals uitstapjes en vakanties voor ouderen en mensen met een beperking. Zij kunnen deelnemen aan dag uitstapjes of een geheel verzorgde vakantie. Vrijwilligers van het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.
zorgen voor de begeleiding en zo nodig voor de hulpverlening.
 
In de week van 19 juni komen de collectanten voor een vrijwillige bijdrage aan de deur.
Het collectegeld komt geheel ten goede aan activiteiten ten behoeve van de lokale ​bevolking.