Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Alphen aan den Rijn Actueel Nieuws Alphen aan den Rijn heeft nieuwe voorzitter
5 december 2014 |

Alphen aan den Rijn heeft nieuwe voorzitter

Bob Koning.jpg​

ALPHEN AAN DEN RIJN, november 2014 – Het Rode Kruis, afdeling Alphen a/d Rijn e.o., heeft een nieuwe voorzitter: Bob Koning. Hij neemt het

voorzitterschap over van penningmeester Aat Griffioen. Namens alle vrijwilligers van het Alphense Rode Kruis: Aat, bedankt voor het

opvangen! En Bob, welkom!

Bob Koning heeft veel ervaring op het gebied van onderwijs en scholing, arbeidsomstandigheden en sociale verhoudingen, de laatste jaren

vooral op bestuurlijk niveau. Bob is momenteel werkzaam als consultant en is voorzitter van de werkgroep Evaluatie Europese richtlijnen

(veiligheid en gezondheid op het werk) en van het overlegplatform van ministerie van SZW / TNO / Sociale partners. En vanaf nu dus ook

voorzitter van het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o..

Bob Koning neemt het stokje over van Aat Griffioen, penningmeester en ad-interim voorzitter bij de afdeling. Aat: “Ik heb mijn tijdelijke

voorzittersrol het afgelopen jaar met veel plezier vervuld. Met heel veel vertrouwen draag ik deze taak nu over aan Bob. Ik ben ervan

overtuigd dat hij, met al zijn ervaring en enthousiasme, onze afdeling verder kan helpen bij het uitvoeren van het vele werk dat er in de

regio Alphen aan den Rijn e.o. ligt: de evenementen- en noodhulp, allerlei activiteiten op het vlak van zelfredzaamheid, de uitstapjes

voor ouderen en mensen met een beperking, om er maar een paar te noemen.”


Over het Rode Kruis
De afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van het Rode Kruis telt ongeveer 120 vrijwilligers, die actief zijn in de regio Alphen aan den Rijn

e.o.. Er worden vele activiteiten georganiseerd zoals workshops zelfredzaamheid, recreatieve activiteiten, uitstapjes voor ouderen,

(jeugd) EHBO en evenementen hulp. Meer informatie over het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o. is te vinden op:

www.rodekruis.nl/alphenaandenrijn, www.rodekruis.nl en www.facebook.com/rodekruisalphen.